Změna v době a místu konání „Besedy o výživě dětí předškolního věku“

Beseda se přesouvá na pátek 12. 5. od 16.00 do zasedací místnosti Obecního úřadu v Horním Třešňovci

Výživa dětí předškolního věku (1)