Bramborobraní

A zase se to povedlo… a co? Bramborobraní – nebo Bramborohraní? Ve středu 31. 10. 2018 se na celé školní zahradě rozhořely svíčky v našich lucerničkách – dýních a začala tolik očekáváná podzimní akce, letos s názvem Bramborobraní. Děti z celé naší ZŠ a MŠ si postupně v jednotlivých soutěžích vyzkoušely skok a hod s bramborou, stavění pyramidy, převoz větších kousků, slalom a konečně i bramborové tvoření. Fantazie dětí nebrala konce. Svižně jsme společně uzobávali dobroty z brambor, popíjeli dětský a dospělý čaj (mimochodem byl velmi dobrýJ) a užívali si společné legrace. Odpoledne uteklo v rytmu Maxim Turbulence a pomalu se setmělo… rozsvítili jsme si své lampiony a v čele s paní ředitelkou se vydali k Obecnímu úřadu, kde na nás již čekal pan starosta. Trošku jsme se po cestě báli, ale bylo to fajn.  Troufám si tvrdit, že celá školní akce byla velmi zdařilá. Zdařilá i díky loňským a předloňským páťákům, kteří se za námi přišli podívat. Moc mě potěšili. Za celý školní kolektiv bych chtěla poděkovat všem příznivcům naší školy za pomoc, úsměvy a ochotu.