Sázení lípy k 100. výročí založení Československé republiky

Sté výročí založení naší republiky jsme i my v ZŠ oslavili velmi stylově. Paní ředitelka Vernerová s paní učitelkou Bartoňovou vymyslely velmi zajímavý projekt k tomuto výročí. Slavnostní páteční den jsme zahájili výstavou v muzeu v Lanškrouně. Děti zaujaly především vystavované exponáty z období první republiky – dopravní prostředky (kola a motorka Jawa), kroj Sokolů, uniforma legionářů, bankovky a samozřejmě i tehdejší WCJ. Po návratu do školy nás čekalo překvapení v podobě zasazení našeho národního stromu – lípy. Pro tu jsme našli pěkné místo na školní zahradě. Počasí nám naštěstí přálo, tak jsme mohli vesele zahradničit. Lípě jsme popřáli, ať krásně roste.  Myslím, že jsme si to všichni užili. Opět bych ráda poděkovala všem, kteří nám tuto akci pomohli zrealizovat. Závěrem možná jeden pěkný citát k zamyšlení: „Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem,
bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“ –  Tomáš Garrigue Masaryk