Noviny ze školy

Ráda bych se s Vámi všemi podělila o malou –  velkou radost a událost v našem každodenním školním životě. Je to ta radost, za kterou platíme úsměvem a pohladí nás na duši … V předvánočním čase již každoročně chodíme se školní družinou popřát na Obecní úřad panu starostovi a paní účetní  – krásné Vánoce a šťastný nový rok. Ani letos (vlastně již loni) jsme tuto tradici neporušili a ve středu 19. prosince vyrazili s dětmi a kolegyní paní učitelkou Lenkou Novotnou na kus řeči k panu starostovi. Měli jsme plné ruce –  nesli jsme s sebou hudební nástroje, přáníčka a hlavně dobrou náladu, ať to prý stojí za to. Prvňáčci, kteří tuto návštěvu absolvovali poprvé, nemohli uvěřit vlastním očím – opravdu mluví s panem starostou. Popovídali jsme si, zasmáli se, dostali sladkou odměnu a na závěr jsme si společně zazpívali pár českých koled. Musel zpívat i pan starosta a paní účetní, bylo to moc fajn, nic jsme jim neodpustili. Kdyby se známkovalo, tak paní účetní by měla jedničku s hvězdičkou a pan starosta 1- (a to jenom ze známosti, doufám, že to nebude číst). Po dozpívání poslední koledy: „Nesem Vám noviny“ jsme měli s dětmi přichystané ještě jedno vánoční překvapení – 1. číslo školního časopisu, takže jsme mu přinesli i naše nové noviny. Autorkami byly Kačenka Dušková, Pavlínka Zapletalová a Emička Junková (naše úžasné páťačky). Časopis je plný křížovek, omalovánek, hádanek a krásných ilustrací. Tímto bych jim chtěla poděkovat za čas a super nápady. Nesmírně si jejich práce cením a doufám, že budou pokračovat i nadále.  Všem, kdo by chtěli do našeho školního časopisu nahlédnout, je k dispozici na OÚ u pana starosty, budeme moc rádi. A na závěr, prosím, važme si jeden druhého a toho krásného kolem sebe. Stojí za to být optimistický, věřit v lepší zítřky a uchovat si úsměv na duši i na tváři po celých následujících 365 dnů. Šťastný a pohodový nový rok!

Eva Chaloupková