Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Děti přijaté do MŠ jsou pod registračními čísly uvedeny: zde