Bruslení v hale B. Modrého – 29. 12. 2019

I letos jsme si o vánočních prázdninách zabruslili. Sešlo se nás asi 50.