Územní plán

Na tomto místě naleznete všechny dokumenty týkající se územního plánování obce Horní Třešňovec.

Změna č.2 Územního plánu Horní Třešňovec:

ÚP H. Třešňovec – Hlavní výkres
ÚP H. Třešňovec – Koordinační výkres
ÚP H. Třešňovec – Textová část
ÚP H. Třešňovec – Výkres koncepce technické infrastruktury
ÚP H. Třešňovec – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
ÚP H. Třešňovec – Výkres základního členění území
OOP Změna č.2 ÚP Horní Třešňovec
Změna č. 2 ÚP H. Třešňovec – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Změna č. 2 ÚP H. Třešňovec – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Změna č. 2 ÚP H. Třešňovec – Výkres základního členění území
Změna č.2 ÚP H. Třešňovec – Hlavní výkres
Změna č.2 ÚP H. Třešňovec – Koordinační výkres

 

Změnu č.1 Územního plánu Horní Třešňovec a územní plány obcí lanškrounska najdete na

http://www.lanskroun.eu/cz/urad/uzemni-planovani/up/vydane/

Pro zobrazení dokumentů je třeba mít nainstalován prohlížeč dokumentů ve formátu .pdf.
Můžete ho získat stažením zdarma zde.