Finance a veřejná správa

Portál veřejné správy České republikyportal.gov.cz

Úřad už není labyrint. Potřebujete adresu konkrétního úřadu, sháníte aktuální znění zákonů nebo si nevíte rady ve své životní situaci? Portál veřejné správy Vám poradí. Správcem Portálu veřejné správy je na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, Ministerstvo informatiky. Jedná se tedy o ověřené a státem garantované informace.

Integrovaný portál MSPVportal.mpsv.cz

Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí, který nabízí širokou paletu informací z oblastí služeb zaměstnanosti, státní sociální podpory, Evropské unie nebo užitečné místní informace.

Obchodní rejstříkwww.justice.cz

Server portal.justice.cz umožňuje zájemci, aby se seznámil jednotným způsobem s informacemi, které poskytují všechny složky resortu Ministerstva spravedlnosti.

Katastr nemovitostínahlizenidokn.cuzk.cz

Aplikace „Nahlížení do katastru nemovitostí“ umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí.

Registr ekonomických subjektůwww.info.mfcr.cz

Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice.

Město Lanškrounwww.lanskroun.eu