Demografie

Základní údaje

Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Obecní úřad: Horní Třešňovec 225, 563 01 Lanškroun, viz. Kontakty OÚ

Příslušnost obce k úřadům

matriční agenda MÚ Lanškroun
užívání a změna jména a příjmení MÚ Lanškroun
přestupkové řízení MÚ Lanškroun
stavební úřad MÚ Lanškroun
sociální věci MÚ Lanškroun
životní prostředí MÚ Lanškroun
centrální registr obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady MÚ Lanškroun
živnostenský úřad MÚ Lanškroun
pozemkový Ústí nad Orlicí
katastrální Ústí nad Orlicí
okresní soud Ústí nad Orlicí

Katastr 644480 Horní Třešňovec

Rozloha katastru: 979 ha
Počet domů: 147
Počet obyvatel: 645
Zeměpisná poloha: 49o16′ N / 16o36´ E
Nadmořská výška: 418 m n.m.

Poloha obce

Obec Horní Třešňovec se rozprostírá v údolí vedoucím severně od města Lanškrouna na 979 hektarech půdy. Z toho 626 ha je orné půdy, 139 ha luk, 4 ha ovocných sadů, 28 ha zahrad, 127 ha lesů, 1,3 ha rybníků a potoků, 9,7 ha zastavěných ploch a nádvoří, 44 ha ostatních ploch. Hranici katastru Horního Třešňovce tvoří poutní místo s kostelem Mariánská Hora (500 m n.m.). Kostel Mariánské Hory stojí přímo na evropském rozvodí do Severního a do Černého moře.

Nejbližší město Lanškroun je vzdálené asi 4 km jižně od středu obce. Od Lanškrouna vede směrem k severu silnice přes Dolní a Horní Třešňovec do Horní Čermné. Západním směrem se rozprostírá obec Jakubovice, východním směrem obec Nepomuky. Obě jsou polní cestou vzdálené asi 3 km od Horního Třešňovce.

Blízko podél silnice směrem k Lanškrounu teče Třešňovský potok pramenící v horní části vesnice.
Rozmístění domů tvořilo obec poměrně úzkou a asi 4 km dlouhou. Vesnici rozšiřovaly pole, louky a lesy. Silnici protínaly 2 mosty. Jeden byl v sousedství místní školy a druhý téměř v sousedství Dolního Třešňovce.