Pasport hrobových míst

V rámci dotačního projektu „Zlepšení strategického plánování a profesionalizace veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ (Operační program Zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447) zpracoval Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko pro své členské pasport hrobových míst.

Horni_Tresnovec_TZ

Horni_Tresnovec_tabulky

Horni_Tresnovec_VZOR_Rad_pohrebiste

Horni_Tresnovec_Vzor-SMLOUVY-o-najmu-hroboveho-mista

Horni_Tresnovec_pasport_hrbitova

Fotodokumentace_PrtSc fotek_Horní Třešňovec – Celá fotodokumentace je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Horním Třešňovci