Pasport hrobových míst

V rámci dotačního projektu „Zlepšení strategického plánování a profesionalizace veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ (Operační program Zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447) zpracoval Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko pro své členské pasport hrobových míst.

 

Horní_Třešňovec_TZ

Horní_Třešňovec_tabulky

Horni_Tresnovec_Vzor-SMLOUVY-o-najmu-hroboveho-mista

Řád veřejného pohřebiště

Příloha č. 1 ŘVP – hydrogeologický průzkum

Příloha č. 2 ŘVP – Žádost – souhlas s otevřením hrobu

Horní_Třešňovec_pasport_hřbitova

Fotodokumentace_PrtSc fotek_Horní Třešňovec – Celá fotodokumentace je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Horním Třešňovci