Základní a mateřská škola Horní Třešnovec

Údaje o škole

Název školy:               Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí

Adresa školy:             Horní Třešňovec 4, Lanškroun  563 01

Jméno ředitelky:       Mgr. Jiřina Kosová

Identifikační údaje:

  • IČO: 70988731
  • IZO: 650050029

Kontakty:

 

Zřizovatel

Název:                        Obec Horní Třešňovec

Adresa:                       Horní Třešňovec 225, Lanškroun  563 01

Kontakty:

 

Zaměstnanci školy

Mgr. Jiřina Kosová – ředitelka školy, třídní učitelka II. třídy (2., 4. a 5.roč.)

Mgr. Jana Bartoňová – třídní učitelka I. třídy (1. a 3. ročník)

Iveta Vávrová – vychovatelka školní družiny, učitelka ZŠ

Hana Strnadová – vedoucí učitelka MŠ

Jaroslava Havlíčková – učitelka MŠ

Zdeňka Jirásková – školnice

Adéla Hejkrlíková – vedoucí ŠJ, uklízečka

Marcela Hluchá – kuchařka

Zapojení naší školy do projektů  : PROJEKTY