Základní a mateřská škola Horní Třešnovec

Údaje o škole

Název školy:               Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí

Adresa školy:             Horní Třešňovec 4, Lanškroun  563 01

Jméno ředitelky:       Mgr. Jiřina Kosová

Identifikační údaje:

  • IČO: 70988731
  • IZO: 650050029

Kontakty:

 

Zřizovatel

Název:                        Obec Horní Třešňovec

Adresa:                       Horní Třešňovec 225, Lanškroun  563 01

Kontakty:

 

Zaměstnanci školy

Mgr. Jiřina Kosová – ředitelka školy, třídní učitelka II. třídy (3., 4. a 5.roč.)

Mgr. Jana Bartoňová – třídní učitelka I. třídy (1. a 2. ročník)

Eva Chaloupková – vychovatelka školní družiny, učitelka ZŠ

Hana Richter Strnadová – vedoucí učitelka MŠ

Jaroslava Havlíčková – učitelka MŠ

Zdeňka Jirásková – školnice

Hana Marešová – vedoucí ŠJ, uklízečka

Marcela Hluchá – kuchařka

Zapojení naší školy do projektů  : PROJEKTY

 Návrh rozpočtu na rok 2018:

Návrh

na rok

2018

Energie 150   000,-
Materiál 90 000,-
Opravy   45 000,-
Služby 185 000,-
Odpisy 13 000,-
DHIM 70 000,-
Poplatky 7 000,-
CELKEM 560 000,-