Základní a mateřská škola Horní Třešnovec

Údaje o škole

Název školy:               Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí

Adresa školy:             Horní Třešňovec 4, Lanškroun  563 01

Jméno ředitelky:        Mgr. Iva Vernerová

Identifikační údaje:

  • IČO: 70988731
  • IZO: 650050029

Kontakty:

  • Telefon: 465 321 582
  • Mobil: 736 629 767
  • e-mail: zsms@hornitresnovec.cz
  • www.hornitresnovec.cz
  • datová schránka: 5a7uxpw

Informace a přístup k osobním údajům

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí

sídlo: Horní Třešňovec 4, 563 01 Lanškroun, IČ: 70988731, DS: z7ey4n, telefon: 465321582, e-mail: zsms@hornitresnovec.cz

Pověřenec pro ochranu OÚ: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kontaktní osoba: Mgr. Lenka Bártlová

sídlo: Dolní Čermná 76, IČ: 01349341; DS: uaj2fqv, e-mail: dsomsl@dsomsl.cz,

tel. 733 714 700, úřední dny: pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.00 hod.

 

 

Zřizovatel

Název:                        Obec Horní Třešňovec

Adresa:                       Horní Třešňovec 225, Lanškroun  563 01

Kontakty:

 

Zaměstnanci školy

Mgr. Iva Vernerová – ředitelka školy, třídní učitelka II. třídy (1. a 3. ročník)

Mgr. Jana Bartoňová – třídní učitelka I. třídy (2., 4.  a 5. ročník)

Jaroslava Havlíčková – učitelka MŠ

Martina Miškolciová – učitelka MŠ

Lenka Novotná – asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD

Zdeňka Jirásková – školnice

Hana Marešová – vedoucí ŠJ, uklízečka

Marcela Hluchá – kuchařka

Zapojení naší školy do projektů  : PROJEKTY

 Návrh rozpočtu na rok 2018:

Návrh

na rok

2018

Energie 150 000,-
Materiál 90 000,-
Opravy 45 000,-
Služby 185 000,-
Odpisy 13 000,-
DHIM 70 000,-
Poplatky 7 000,-
CELKEM 560 000,-