Pravidelné aktivity, kroužky

Kroužky školy zahajují svou činnost vždy v říjnu a končí poslední týden v květnu.

Ve školním roce 2019/20 máme ve škole tyto kroužky:

 

ANGLICKÝ JAZYK pro žáky 1. a 2. ročníku

vedoucí: Andrea Nožková, DiS.

(osvojování prvních základů jazyka hravou formou, bez nároků na domácí přípravu)

PONDĚLÍ od 14:15 hod. do 15:00 hod.

 

Hra na zobcovou flétnu

vedoucí: Andrea Nožková, DiS.

ÚTERÝ  od 14:15 hod. do 15:00 hod.