Pravidelné aktivity, kroužky

Kroužky školy zahajují svou činnost vždy v říjnu a končí poslední týden v květnu.

KROUŽKY