Pravidelné aktivity, kroužky

Kroužky školy zahajují svou činnost vždy v říjnu a končí poslední týden v květnu.

Ve školním roce 2018/2019 máme ve škole tyto kroužky:

 

ANGLICKÝ JAZYK pro žáky 1. a 2. ročníku

vedoucí: Mgr. Eva Chaloupková

(osvojování si prvních základů jazyka hravou formou, bez nároků na domácí přípravu)

PONDĚLÍ od 12:15 hod. do 13:00 hod.

 

ANGLIČTINKA pro předškoláčky

vedoucí: Mgr. Eva Chaloupková

(aneb hrajeme si s angličtinou)

ČTVRTEK od 8:30 hod. do 9:00 hod.

 

SPORTOVNÍ KROUŽEK

pro žáky 2. – 5. ročníku

vedoucí: Mgr. Eva Chaloupková

ČTVRTEK od 14:30 hod. do 15:30 hod.

 

ROZMARÝNEK (neboli ode všeho trochu)

pro žáky 3. – 5. ročníku

vedoucí: Mgr. Jana Bartoňová

ÚTERÝ od 14:00 hod. do 15:00 hod.