Pravidelné aktivity, kroužky

Kroužky školy zahajují svou činnost vždy v říjnu a končí poslední týden v květnu.

Ve školním roce 2018/2019 máme ve škole tyto kroužky:

 

ANGLICKÝ JAZYK pro žáky 1. a 2. ročníku

vedoucí:

(osvojování si prvních základů jazyka hravou formou, bez nároků na domácí přípravu)

PONDĚLÍ od 12:15 hod. do 13:00 hod.

 

ANGLIČTINKA pro předškoláčky

vedoucí:

(aneb hrajeme si s angličtinou)

ČTVRTEK od 8:30 hod. do 9:00 hod.

 

SPORTOVNÍ KROUŽEK

  • od 1. 1. 2019 se stává Sportovní kroužek součástí školní družiny
  • sportovní blok bude zařazen do aktivit každou středu od 14. 00 hod. – 15. 00 hod.

 

 

ROZMARÝNEK (neboli ode všeho trochu)

pro žáky 3. – 5. ročníku

vedoucí: Mgr. Jana Bartoňová

ÚTERÝ od 14:00 hod. do 15:00 hod.