Pravidelné aktivity, kroužky

Kroužky školy zahajují svou činnost vždy v říjnu a končí poslední týden v květnu.

Ve školním roce 2017/2018 máme ve škole tyto kroužky:

ANGLICKÝ JAZYK pro žáky 1. a 2. ročníku

vedoucí Eva Chaloupková

(osvojování si prvních základů jazyka hravou formou, bez nároků na domácí přípravu)

STŘEDA od 12:15 hod. do 13:00 hod.

 

ROZMARÝNEK (neboli ode všeho trochu)

pro žáky 3. – 5. ročníku

vedoucí Mgr. Jana Bartoňová

ÚTERÝ od 14:00 hod. do 15:00 hod.

 

SPORTOVNÍ KROUŽEK

pro žáky 1. – 5. ročníku

vedoucí Eva Chaloupková

ČTVRTEK od 15:00 hod. do 16:00 hod.