Přehled tříd, rozvrhy hodin


ČASOVÉ ROZVRŽENÍ vyučovacích hodin a přestávek


Dopolední vyučování

Začátek a konec vyučovacích hodin:

  1.   7:55  – 8:40
  2.   9:00 – 9:45
  3. 10:00 – 10:45
  4. 10:55 – 11:40
  5. 11:50 – 12:35

Dopolední vyučování

6. 13:35 – 13:20

7. 13:25 – 14:10


Rozdělení žáků do tříd:

I. třída (4. a 5. ročník), třídní učitelka Mgr. Iva Vernerová

II. třída (2. a 3. ročník), třídní učitelka Andrea Nožková, DiS

III. třída (1.ročník) třídní učitelka Mgr. Jana Bartoňová


Dopolední vyučování

Začátek a konec vyučovacích hodin:

  1.   7:55  – 8:40
  2.   9:00 – 9:45
  3. 10:00 – 10:45
  4. 10:55 – 11:40
  5. 11:50 – 12:35

Dopolední vyučování

6. 13:35 – 13:20

7. 13:25 – 14:10


 

 

ROZVRHY HODIN 2020-21

ROZVRHY TŘÍD 20-21 (platí po dobu plaveckého výcviku)

1.ročník

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONDĚLÍ ČJ ČJ M PRV      
ÚTERÝ ČJ ČJ M PRV      
STŘEDA ČJ M M HV      
ČTVRTEK ČJ PLAVÁNÍ          
PÁTEK ČJ M VV ČJ    

 

2.ročník

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONDĚLÍ ČJ ČJ M PRV      
ÚTERÝ ČJ ČJ M PRV      
STŘEDA ČJ ČJ M HV ČJ    
ČTVRTEK ČJ PLAVÁNÍ          
PÁTEK ČJ M M VV      

 

3.ročník

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONDĚLÍ ČJ ČJ M M AJ   PRV
ÚTERÝ ČJ ČJ M PRV   HV
STŘEDA ČJ ČJ M PRV ČJ    
ČTVRTEK ČJ PLAVÁNÍ          
PÁTEK AJ M AJ ČJ      

 

4.ročník

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONDĚLÍ ČJ ČJ M ČJ AJ    
ÚTERÝ ČJ M M VL   HV
STŘEDA ČJ ČJ M AJ    
ČTVRTEK ČJ PLAVÁNÍ          
PÁTEK ČJ M VL AJ    

 

5.ročník

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONDĚLÍ ČJ ČJ M PC VL   AJ
ÚTERÝ ČJ M M   ČJ HV
STŘEDA ČJ ČJ M AJ    
ČTVRTEK ČJ PLAVÁNÍ          
PÁTEK AJ M VL