Přehled tříd, rozvrhy hodin


ČASOVÉ ROZVRŽENÍ vyučovacích hodin a přestávek


Dopolední vyučování

Začátek a konec vyučovacích hodin:

  1.   7:55  – 8:40
  2.   9:00 – 9:45
  3. 10:00 – 10:45
  4. 10:55 – 11:40
  5. 11:50 – 12:35

Odpolední vyučování

6. 12:35 – 13:20

7. 13:25 – 14:10


Rozdělení žáků do tříd:

I. třída (4. a 5. ročník), třídní učitelka Mgr. Iva Vernerová

II. třída (3. ročník), třídní učitelka Andrea Nožková, DiS.

III. třída (1. a 2. ročník) třídní učitelka Mgr. Jana Bartoňová


Dopolední vyučování

Začátek a konec vyučovacích hodin:

  1.   7:55  – 8:40
  2.   9:00 – 9:45
  3. 10:00 – 10:45
  4. 10:55 – 11:40
  5. 11:50 – 12:35

Odpolední vyučování

6. 12:35 – 13:20

7. 13:25 – 14:10


 

 

ROZVRHY HODIN 2021-22

ROZVRHY TŘÍD 21-22 (platí po dobu plaveckého výcviku)

1.ročník

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONDĚLÍ ČJ ČJ M PRV PRV
ÚTERÝ ČJ ČJ M M
STŘEDA ČJ ČJ M
ČTVRTEK ČJ PLAVÁNÍ
PÁTEK ČJ M VV HV

 

2.ročník

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONDĚLÍ ČJ ČJ M PRV
ÚTERÝ ČJ ČJ M M
STŘEDA ČJ ČJ M ČJ
ČTVRTEK ČJ PLAVÁNÍ
PÁTEK ČJ M VV HV PRV

 

3.ročník

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONDĚLÍ ČJ ČJ M ČJ PRV
ÚTERÝ ČJ ČJ M M ČJ
STŘEDA ČJ M VV AJ
ČTVRTEK ČJ PLAVÁNÍ AJ PRV
PÁTEK ČJ M AJ HV PRV

 

4.ročník

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONDĚLÍ ČJ ČJ M M AJ
ÚTERÝ ČJ ČJ M ČJ
STŘEDA ČJ M AJ VL
ČTVRTEK ČJ PLAVÁNÍ AJ
PÁTEK ČJ M VV VL HV

 

5.ročník

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONDĚLÍ ČJ ČJ M M AJ
ÚTERÝ ČJ ČJ M AJ
STŘEDA ČJ M AJ VL
ČTVRTEK ČJ PLAVÁNÍ POČ
PÁTEK ČJ M VV VL HV