Přehled tříd, rozvrhy hodin


ČASOVÉ ROZVRŽENÍ vyučovacích hodin a přestávek


Dopolední vyučování

Začátek a konec vyučovacích hodin:

  1.   7:55 – 8:40
  2.   9:00 – 9:45
  3. 10:00 – 10:45
  4. 10:55 – 11:40
  5. 11:50 – 12:35

Odpolední vyučování

Začátek a konec vyučovacích hodin:

Pondělí: 13:25 – 14:10

                 14:20 – 15:05

 


Rozdělení žáků do tříd:

I. třída (2., 4. a 5. ročník), třídní učitelka Mgr. Jana Bartoňová

II. třída (1. a 3. ročník), třídní učitelka Mgr. Iva Vernerová