Strategický plán rozvoje obce

V rámci dotačního projektu „Zlepšení strategického plánování a profesionalizace veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ (Operační program Zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447) zpracoval Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko pro své členské obce strategické plány rozvoje obcí. Strategický plán rozvoje obce Horní Třešňovec byl schválen na zasedání ZO Horní Třešňovec dne 11. 5. 2020, č. usnesení 20/20 a je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu nebo zde:

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE HORNÍ TŘEŠŇOVEC

Příloha č. 1_Akční plán

Příloha č. 2_Monitoring