Úřední deska

Od 1.11.2011 je úřední deska zajištována mimo tento server
v systému Gordic a je dostupná na adrese

http://ude.tcssl.cz/horni-tresnovec

Starší dokumenty můžete nalézt v archívu úřední desky.