Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rodinné centrum Serafínek – O NÁS

O NÁS

Rodinné centrum vzniklo šťastnou náhodou, kdy dvě maminky hledaly místo, kde by se i s ostatními mohly scházet a plánovat tvořivé dílny, společná setkání pro děti i dospělé. V tuto dobu jednu z nás kontaktoval farář Evangelického kostela v Horním Třešňovci a nabídl prostory ke společnému setkávání. Proběhlo několik společných sezení, dále návštěv u pana faráře, zasedání na Obecním úřadě, jednání se zástupci TJ Sokol a po zralé, několika týdenní úvaze jsme se rozhodly už s pevným plánem, co budeme v rodinném centrum podnikat, nabídky pana faráře využít.

Oficiálně bychom chtěli poděkovat panu faráři Jakubu Kellerovi a Českobratrské církvi Evangelické v Horní Čermné za možnost zázemí rodinného centra v Evangelickém kostele v Horním Třešňovci a za zakoupení koberce; dále velké díky patří Obecnímu úřadu v Horním Třešňovci, panu starostovi Janu Duškovi a všem zastupitelům za rady, návrhy řešení umístění rodinného centra, za možnost zapůjčení vybavení a zejména za schválení finančního obnosu sloužícího k založení a provozu rodinného centra (nákup vybavení, výtvarných pomůcek, hraček atd.) – bez finanční pomoci Obecního úřadu bychom rodinné centrum v obci nezaložily; také Tělovýchovné Jednotě Sokol Horní Třešňovec za zastřešení, cenné rady a pomoc; a všem, kteří přispěli do sbírky pro rodinné centrum hračkami, hrami, vybavením, látkami, úklidovými prostředky atd.

Tímto všem, kteří se jakkoliv přičinili ke vzniku a chodu rodinného centra, velmi děkujeme a doufáme, že se nám v rodinném centru podaří vytvořit zázemí, které naplní jeho návštěvníky radostí a pohodou 🙂

                                                                                            Lucie Langrová a Petra Rouhová

 

CÍLE

  • Setkávání rodičů s dětmi

Rodinné centrum Serafínek nabízí otevřené a přátelské místo k setkáváním rodičů/prarodičů s dětmi. Doufáme, že zde maminky na mateřské dovolené (a nejen ony) naleznout příležitost k aktivnímu trávení času se svými dětmi, k navázání nových přátelství, k získání zkušeností a nápadů od ostatních. Pravidelné setkávání maminek plánujeme hlavně z důvodu sociálního vyloučení v období na mateřské dovolené a také k větší socializaci jejich dětí (tzv. s kamarádem se mi ve školce povede líp)

  • Tvořivé dílny pro děti i dospělé

Tvořivé dílny pro děti jsou hlavní náplní Rodinného centra v červenci a srpnu (viz program), ač nejde výlučně o dílny jako takové, ale spíše o program plný her a učení. Program jsme v červenci a srpnu zvolili tak, aby bylo možné co nejvíce času trávit venku, ale případně i vevnitř, pokud by bylo škaredé počasí. Program je pro děti všech věkových kategorií, tedy 1 rok až 18 let. Doprovod u dětí je bezplatný.

Cílem tvořivých dílen pro děti je nejen se něco dozvědět a zažít, ale strávit zábavnou formou čas se svými rodiči. Uzpůsobili jsme program tedy tak, aby se mohli zapojit také tatínci (viz rytířský den, automobilový den atd.)

V srpnu plánujeme dílny pro holky od 10 do 18 let – vyrábění náušnic z korálků (koule, krychle), broží, kytek z papíru a papírového provázku atd. Více informací bude od půlky července na stránkách obce a na vývěsných tabulích.

Od podzimu máme v plánu zahájit tvořivé dílny pro dospělé – pedig, kytky z papíru a z papírového provázku, brože ze silonu a gumy, kurz šití a patchworku. Více informací podáme ke konci léta na stránkách obce a na vývěsných tabulích.

  • Výlety po okolí

Výlety po okolí jsme začlenili do programu v červenci a srpnu. Jedná se o krátké vzdálenosti uzpůsobené tak, aby je zvládly i malé děti  a jsou součástí tvořivých dílen v červenci a srpnu. Na měsíc září plánujeme v hezkém počasí výlety po okolí, v tom škaredém tvůrčí dílny v kostele.

  • Semináře/debaty

V případě zájmu jsme ochotné zajistit odborný seminář témat týkajících se rodiny. Nebo naopak nabídnout prostory pro uskutečnění zajímavé debaty, která by byla přínosná pro rodiny.

 

KDE?

V Evangelickém kostele v Horním Třešňovci. Zde máme k provozu Rodinného centra velkou místnost, WC a celý venkovní prostor, kde plánujeme pískoviště a ohniště.

 

KDY?

Letní provoz je stanoven na každý čtvrtek. Další program bude vyvěšen na stránkách obce a na vývěsných tabulích.

 

V případě jakéhokoliv dotazu lze využít těchto kontaktů:

Lucie Langrová (775 216 321, langrova.lucie@email.cz)

Petra Rouhová (732 566 799, peti.j@seznam.cz)

Lucie Hluchá (776 016 118)

 

Back to top

Skip to content