Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Údaje o škole

Název školy: Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí
Adresa školy: Horní Třešňovec 4, Lanškroun  563 01
Jméno ředitelky: Mgr. Iva Vernerová

Identifikační údaje:

 • IČO: 70988731
 • IZO: 650050029

Kontakty:

 • sborovna: 465 325 280, 736 629 767
 • ředitelna: 465 321 582
 • mateřská škola: 465 321 581, 733 500 643
 • školní družina: 467 771 130, 733 500 730
 • jídelna: 736 629 767
 • e-mail: zsms@hornitresnovec.cz
 • www.hornitresnovec.cz/skola/
 • datová schránka: 5a7uxpw

Informace a přístup k osobním údajům

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí

sídlo: Horní Třešňovec 4, 563 01 Lanškroun, IČ: 70988731, DS: z7ey4n, telefon: 465321582, e-mail: zsms@hornitresnovec.cz

Pověřenec pro ochranu OÚ: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kontaktní osoba: Mgr. Lenka Bártlová

sídlo: Dolní Čermná 76, IČ: 01349341; DS: uaj2fqv, e-mail: dsomsl@dsomsl.cz,

tel. 733 714 700, úřední dny: pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Zřizovatel

Název: Obec Horní Třešňovec
Adresa: Horní Třešňovec 225, Lanškroun  563 01

Kontakty:

Zaměstnanci školy

 • Mgr. Iva Vernerová – ředitelka školy
 • Mgr. Jana Bartoňová – učitelka
 • Mgr. Andrea Nožková, DiS. – učitelka
 • Vladimíra Kulhavá, DiS. – učitelka, vychovatelka ŠD
 • Gabriela Černá – vedoucí učitelka MŠ
 • Jitka Kubrová – učitelka MŠ
 • Tereza Faltusová – asistentka pedagoga
 • Jana Žilková – asistentka pedagoga, školní asistentka v MŠ
 • Dagmar Vašinová – školnice
 • Hana Marešová – vedoucí ŠJ, uklízečka
 • Marcela Hluchá – kuchařka

Zapojení naší školy do projektů

Back to top

Skip to content