Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ

Obec Horní Třešňovec,

sídlo: Horní Třešňovec 225, IČ: 00278939, DS: zccbn74, telefon: 465321583, e-mail: obec@hornitresnovec.cz

Pověřenec pro ochranu OÚ

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kontaktní osoba: Mgr. Lenka Bártlová

sídlo: Dolní Čermná 76, IČ: 01349341; DS: uaj2fqv, e-mail: dsomsl@dsomsl.cz,

tel. 733 714 700,  úřední dny: pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Back to top

Skip to content