Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aktualizované informace k 9. 4. 2020 – Nouzový stav

Vážení občané,

přinášíme Vám AKTUALIZOVANÉ stručné shrnutí zásadních informací v souvislosti s nouzovým stavem, který byl vládou prodloužen do 30. dubna 2020, aby co nejvíce zamezila šíření nákazy koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19.

Níže uvedené informace jsou platné k 9. 4 .2020.

 

JAKÁ JSOU PRAVIDLA CHOVÁNÍ ZA TRVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU?

 

Omezení volného pohybu osob

Omezení volného pohybu osob, které platí do konce nouzového stavu, umožňuje občanům opouštět své bydliště pouze za účelem odchodu do zaměstnání, k lékaři, do lékárny, na poštu nebo na nezbytný nákup. Dovolené jsou vycházky do přírody bez kontaktu s ostatními občany, individuální sport na venkovních sportovištích či v přírodě.

Žádáme Vás, abyste ze svých domovů a zahrad vycházeli co nejméně a abyste omezili vzájemné setkávání.

 

Zákaz vycházení na veřejnost bez ochrany nosu a úst

Po opuštění svého bydliště jste i nadále povinni chránit svá ústa a nos ochrannou pomůckou, jako je respirátor, rouška nebo například šála či obyčejný šátek. Upozorňujeme, že pro běžné potřeby občana plní větší úlohu obyčejná rouška než respirátor FFP3 s výdechovým ventilem, který je určen především pro lékaře a zdravotníky.

Povinnost ochrany nosu a úst se nevztahuje na děti do věku dvou let, samotné řidiče ve vozidle či členy jedné domácnosti, kteří spolu jedou v jednom vozidle, a osoby s autismem. Dále se nevztahuje na osoby, které provozují běh nebo jízdu na kole ve volné přírodě, např. v lese za předpokladu dodržení minimálního 2metrového odstupu mezi sebou.

Připomínáme, že před nasazením roušky je třeba si řádně umýt ruce. Na roušku zbytečně nesahejte. Pokud potřebujete roušku stáhnout, stáhněte ji za okraj a nasaďte zpět opět za okraj.

Pokud někdo z Vás ještě žádnou roušku nemá, prosím, kontaktujte 724 186 225.

 

Zákaz sdružování

Po dobu nouzového stavu je možné pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob. Omezení se netýká sdružování členů domácnosti, sdružování při výkonu povolání nebo účasti na pohřbu. Pokud je to možné, dodržujte při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry.

 

Jak je to s nákupy v prodejnách potravin a drogérie?

Ve velkých obchodech, jako je např. Albert, Lidl či Kaufland jsou pro tyto osoby vymezené nákupní hodiny v době od 8.00 do 10.00.

Při nákupu je vhodné před nákazou chránit i své ruce. Jednorázové rukavice by již měly být zákazníkům k dispozici při nákupu v každé prodejně.

Žádáme Vás, abyste omezili četnost nákupů, například na 1x týdně a aby za celou rodinu nakupovala vždy pouze jedna osoba.

 

Jaká jsou doporučení pro osoby starší 70 let?

Osobám starším 70 let je po dobu nouzového stavu i nadále doporučováno, aby svá bydliště, pokud možno, neopouštěly.

Jste-li osobou starší 70 let a nemáte nikoho, kdo by Vám obstaral nákup potravin, pomohl zajistit léky nebo další základní životní potřeby, kontaktujte obecní úřad na telefonním čísle: 724 186 225 nebo 465 321 583.

 

Jak nakládat s použitými rouškami či rukavicemi?

Jednorázové rukavice a roušky nebo textilní rukavice a roušky, které budete chtít již vyhodit, ukládejte mimo Váš běžný odpad z domácnosti, a to buď do silnějších plastových pytlů (tloušťka min. 0,2 mm) nebo do dvojitých klasických plastových pytlů na odpad.

Po naplnění pytle jej vždy řádně zavažte a povrch pytle vydezinfikujte. Následně jej vložte do své popelnice, kam ukládáte ostatní směsný komunální odpad.

 

Vážení občané,

i nadále platí, že šíření nakažlivé nemoci i z nedbalosti je dnes již trestným činem. Žádám Vás proto, abyste nařízení vlády respektovali a plně dodržovali, a to i v době velikonočních svátků. Pomůžete tak co nejvíce ochránit zdraví nás všech.

Děkuji

Jan Dušek, starosta obce

Back to top

Skip to content