Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Portál veřejné správy České republiky

portal.gov.cz

Úřad už není labyrint. Potřebujete adresu konkrétního úřadu, sháníte aktuální znění zákonů nebo si nevíte rady ve své životní situaci? Portál veřejné správy Vám poradí. Správcem Portálu veřejné správy je na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, Ministerstvo informatiky. Jedná se tedy o ověřené a státem garantované informace.

Integrovaný portál MSPV

portal.mpsv.cz

Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí, který nabízí širokou paletu informací z oblastí služeb zaměstnanosti, státní sociální podpory, Evropské unie nebo užitečné místní informace.

Obchodní rejstřík

www.justice.cz

Server portal.justice.cz umožňuje zájemci, aby se seznámil jednotným způsobem s informacemi, které poskytují všechny složky resortu Ministerstva spravedlnosti.

Katastr nemovitostí

nahlizenidokn.cuzk.cz

Aplikace „Nahlížení do katastru nemovitostí“ umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí.

Registr ekonomických subjektů

www.info.mfcr.cz

Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice.

Back to top

Skip to content