Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Historie české myslivosti v Horním Třešňovci začíná v roce 1925-30, kdy si pan František Jirásek se spoluúčastí pánů Bohuslava Jiráska, Ladislava Šilara a Čeňka Ježka, pronajal honitbu v horní části obce od pana Kráčmera, drogisty v Lanškrouně. Užívání honitby ukončila druhá světová válka. Po druhé světové válce byla dne 12.6. 1945 pronajata obecní honitba p. Františku Jiráskovi, za společníky si mohl vzít pouze občany Horního Třešňovce. V roce 1947 byla ustanovena lidová myslivecká společnost, už za účasti nových občanů – osídlenců. Společnost měla 9 členů, v čele stál předseda František Jelínek a myslivecký hospodář František Jirásek, honitba měla výměru 877,75 ha. Plán odstřelu v té době byl 10 srnců, 60 zajíců, 20 koroptví, 5 bažantů. Lidová myslivecká společnost byla v roce 1962 přejmenována na myslivecké sdružení. Do roku 1980 stoupl počet členů na 17.

Myslivecké sdružení Zámecký vrch

vzniklo 1.1.1980 sloučením těchto mysliveckých sdružení: Horní Třešňovec, Rudoltice, Horní Dobrouč a Lanškroun. Sloučení neproběhlo spontánně, ale bylo vynuceno tlakem z vyšších míst a přes protesty Hornotřešňovských myslivců, byla část Třešňovské honitby přičleněna k honitbě Horní Čermná. Nové sdružení mělo po sloučení přibližně 80 členů, bylo rozděleno na úseky a jeho sídlo bylo v Lanškrouně. Úsek Horní Třešňovec měl 13 členů a řídil ho pomocný hospodář Karel Buřval. V té době vybudovali myslivci v prostoru bývalé drůbežárny bažantnici, kde s úspěchem odchovávali každý rok až 60 bažantů. Po politických změnách v roce 1989 se jednotlivé úseky rozhodly pro samostatnost, což mělo za následek rozpad mysliveckého sdružení Zámecký vrch.

Myslivecké sdružení Třešňovské háje

Po rozpadu MS Zámecký vrch (poslední členská schůze 16.12.1990) bylo na ustavující schůzi 18.1.1991 založeno Myslivecké sdružení Třešňovské háje se sídlem v Horním Třešňovci. Honitbu, která nově vznikla sdružením vlastníků půdy do honebního společenstva, si pronajalo od honebního společenstva Horní a Dolní Třešňovec. V čele sdružení stojí předseda Ing. Jindřich Jirásek, mysliveckým hospodářem do roku 2003 byl Karel Buřval, po něm převzal funkci František Mačát. V rozmezí let 1991 – 2003 mělo sdružení 17 až 20 členů z Horního Třešňovce a Lanškrouna. Vlastními silami myslivci vybudovali nový rybník a přístřešek u Jakubovic. Dále obnovili tradici posledních lečí se zábavou pro veřejnost a začali pořádat táboráky s mysliveckou kuchyní.

Back to top

Skip to content