Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Albrechtice

Dříve Olbersdorf. Vesnice se nachází severovýchodně od města Lanškroun. Leží v údolí řeky Moravské Sázavy a tvoří bránu do přírodní lokality „Sázavského údolí“, hojně navštěvovaného turisty a výletníky.
V obci je hlášeno k trvalému pobytu 478 obyvatel.

starosta Ing. Jaroslav Novák
místostarosta Ing. Zdeněk Tejkl
563 01 Albrechtice 145
tel.: 465 322 560
web: www.ou-albrechtice.cz
e-mail: urad@ou-albrechtice.cz

Anenská Studánka

Dříve také Königsfeld. Základní statistické údaje k 1. 3. 2001: počet obyvatel 194 v 35 trvale obydlených domech, katastrální výměra 791 ha. Obec se dělí na dvě části Anenskou Studánku a osadu Helvíkov. Poloha: 49o 51 severní šířky, 16o 33 východní délky, nadmořská výška 424 m.

starosta Jaroslav Paar
místostarostka Růžena Motlová
563 01 Anenská Studánka 16
tel.: 465 394 167
web: www.anenskastudanka.cz
e-mail: anenska.studanka@seznam.cze-mail: starosta.anenska.studanka@seznam.cz

Cotkytle

Obec Cotkytle leží 14 km severovýchodně od Lanškrouna na českomoravském pomezí, jemuž dominuje nedaleko ležící vrch Lázek (714 m n.m.). Historicky patří k moravským obcím regionu. V současnosti se ale skládá z dalších tří osad – původně samostatných obcí, z nichž dvě se řadily zemsky k českým.

starosta neuvolněný Vlastimil Jureček
místostarostka Renata Beranová
561 32 Cotkytle 3
tel.: 465 382 125
mob.: 702 292 311
web: www.cotkytle.cz
e-mail: obec@cotkytle.czstarosta@cotkytle.cz

Čenkovice

Obec Čenkovice s rozlohou 584 ha leží na úpatí Bukové hory – zvedající se do výše 949 m n.m., z níž za jasného letního dne spatříme nádhernou vyhlídku na Moravu i vzdálené Jeseníky. Obec leží po obou březích potoka Čenkovičky, jejíž kolébka je na Bukové hoře. Čenkovice leží v průměrné nadmořské výšce 670 m a jsou roztroušeny od Bukové hory směrem západním až k lesíku k hranicím obce Bystřec.

Uvolněná starosta Josef Dostálek
místostarosta Martin Betlach
561 64 Čenkovice 168
tel.: 465 391 112
web: www.obeccenkovice.cz
e-mail: cenkovice@quick.cz

Damníkov

Obec leží v jihozápadní části Lanškrounské kotliny na úpatí zalesněného Hřebečovského hřbetu Třebovského mezihoří pod Třebovickým sedlem. Protéká tu Lukovský potok.
První zmínky o osídlení jsou z r. 1304, kdy pravděpodobně patřila zbraslavskému klášteru.

Uvolněný starosta obce – Jiří Blažek
místostarostka Karin Koudelková
561 23 Damníkov 9
tel.: 465 394 113
web: www.damnikov.cz
e-mail: damnikov@ow.cz

Dolní Čermná

Dříve Nieder Böhmisch Rothwasser. Základní statistické údaje k 1. 3. 2001: počet obyvatel 1 344 v 295 trvale obydlených domech, katastrální výměra 1 764 ha. V obci je samostatný obecní úřad, základní škola a pošta. Poloha: 49o 58 severní šířky, 16o 34 východní délky, nadmořská výška 398 až 528 m. Obec má dvě části, Dolní Čermnou a Jakubovice.

starosta Petr Helekal
místostarosta Ing. Jiří Svoboda
561 53 Dolní Čermná 76
tel.: 465 393 125
web: www.dolni-cermna.cz
e-mail: obec@dolni-cermna.cz

Horní Čermná

Dříve také Ober Böhmisch Rothwasser. Základní statistické údaje k 1. 3. 2001 : počet obyvatel 1053 v 248 trvale obydlených domech, katastrální výměra 1764 ha. Poloha: 49o 58 severní šířky; 16o 34 východní délky, nadmořská výška 398 až 528 m. Obec má dvě části, Horní Čermnou a Nepomuky.

Uvolněná starostka Hana Motlová
Neuvolněný místostarosta Bc. Lukáš Lešikar
561 56 Horní Čermná 1
tel.: 465 393 637; 465 393 440
web: www.hornicermna.cz
e-mail: obec@hornicermna.cz

Horní Heřmanice

Dříve také Ober Hermanitz. Základní statistické údaje k 1. 3. 2001 : počet obyvatel 484 v 143 trvale obydlených domech, katastrální výměra 1573 ha. V obci je samostatný obecní úřad, základní škola a pošta. Poloha: 49o 58 severní šířky, 16o 40 východní délky, nadmořská výška 537 m. Obec má tři části, Horní Heřmanice, Dolní Heřmanice a Rýdrovice.

starosta Tomáš Beran
místostarosta Vojtěch Vávra
561 33 Horní Heřmanice 91
tel.: 465 391 212
web: www.hornihermanice.cz
e-mail: obec@hornihermanice.cz

Krasíkov

Dříve Budigsdorf. Vesnice 14 km jihovýchodně od Lanškrouna s 310 obyvateli. Poslední nádraží a tunel v české části hlavního železničního tahu. Jižně od obce zřícenina kláštera Koruna.

starosta Petr Jeřábek
místostaroska Ing. Jiří Nesporý
563 01 Krasíkov 64
tel.: 465 381 234
web:www.obec-krasikov.cz
e-mail: obec@obec-krasikov.cz

Lanškroun

Dříve také Ladskrona. Město leží v nadmořské výšce 365 až 385 m.

starostka Mgr. Radim Vetchý
místostarosta Miloš Smola
místostarosta Mgr. Oldřich Strnad
563 01 J.M.Marka 12
tel.: 465 385 269
web: www.lanskroun.eu
e-mail: podatelna@lanskroun.eu

Lubník

Dříve tsaké Luβdorf. Obec leží na silnici II. třídy vedoucí z Lanškrouna do Zábřeha na Moravě, leží v nadmořské výšce 365 až 385 m. Jméno Lubník je odvozeno od kmene Lub, který značí okraj mlýnského kamení a také dutý vypálený strom.

starosta Martin Prokop Totušek
místostarostka Radka Karlová
563 01 Lubník 94
tel.: 465 381 111
web: www.lubnik.cz
e-mail: obec@lubnik.cz

Luková

Obec Luková leží v jihozápadní části okresu Ústí nad Orlicí. Pojedete-li silnicí z Lanškrouna směrem na Lukovou, po čtyřech km jízdy projedete pod železničním viaduktem-pomyslnou ? vstupní branou? obce. Otevře se Vám obraz historické budovy školy z roku 1816, stavení bývalé rychty a barokního římskokatolického kostela sv. Markéty. Vesnice se rozkládá po obou stranách Lukovského potoka tekoucího od západu k východu v délce 4 km. K obci je správně přidělena osada Květná, nacházející se 3 km jižně od Lukové.

starostka Petr Celý
místostarosta Ing. Petr Kotěra
561 23 Luková 102
tel.:465 394 141
web: https://www.lukova.cz/
e-mail: obec@lukova.cz

Ostrov

Obec Ostrov 6 km západně od Lanškrouna se rozkládá v délce čtyř kilometrů v údolí Ostrovského potoka a leží pod výrazným hřbetem Třebovských stěn. i přes malou vzdálenost, která dělila Ostrov od Lanškrouna, patřila ves od svého vzniku na Lanšpersko.

Uvolněná starostka Marta Schipplová
Neuvolněný místostarosta Štefan Kyčmol
561 22 Ostrov 285
tel.: 465 323 622
web: www.obecostrov.cz
e-mail: ou@obecostrov.cz

Petrovice

Historicky česká vesnice 11 km SZ od Lanškrouna s necelými 240 obyvateli. Zachováno několik starých chalup a usedlostí na kopci Hůra stávala gotická dřevěná tvrz rodu Petrů. Malá podhorská ves Petrovice, sevřená v údolí mezi dvěma kopci, leží 11 km severozápadně od Lanškrouna. K této obci patří také samota Blahotinec, kterou tvoří tři domy a někdejší Podhorní mlýn na potoce Čermenka, který je doložen již od sklonku 16. století.

starostka Jitka Dušková
místostarosta Ing. Josef Vondra
563 01 Petrovice 62
tel.: 468 003 288
web:  www.ou-petrovice.cz
e-mail: obec@ou-petrovice.cz

Rudoltice

Dříve také Rudelsdorf. Původem německá obec 3 km od Lanškrouna s 965 obyvateli. Empírový kostel sv. Petra a Pavla z r. 1804-1809, fara z r. 1794. Nádraží s odbočkou regionální tratě do Lanškrouna.

starosta Mgr. Ivo Kolomý
místostarostka Jolana Kobzová
561 25 Rudoltice 95
tel.: 465 323 124
web: www.rudoltice.cz
e-mail: ou@rudoltice.cz

Sázava

Dříve také Zohsee. Obec se nachází 2 km východně od města Lanškroun. Protéká jí řeka Moravská Sázava, od které vznikl německý název Zohsee. V obci je obecní úřad s veřejným internetovým centrem, veřejný vodovod, rozvod plynu, je zde kaple sv. Prokopa se sochou Piety.

starosta Jiří Malátek,
místostarosta Ing. Martin Brejša
563 01 Sázava 13
tel.: 465 322 531
web: www.obec-sazava.cz
e-mail: obec@obec-sazava.cz

Strážná

Dříve také Schönwald. Vesnice 14 km od Lanškrouna má 97 obyvatel. Kostel sv. Isidora z r. 1921. Turistická základna, tábor „Vosí údolí“.

starostka Ing. Kristýna Indrová
místostarostka Ludmila Skalická
563 01 Strážná 21
tel.: 465 382 148
web.: www.strazna.cz
e-mail: obec@strazna.cz

Tatenice

Dříve také Tatenitz. Obec s 850 obyvateli zmiňovaná již r. 1065, bohatá kulturními památkami i přírodními krásami, leží na pomezí Čech a Moravy v údolí řeky Moravská Sázava (340 m n. m.) pod nejjižnějšími výběžky Orlických hor mezi městy Lanškroun, Moravská Třebová a Zábřeh na Moravě na hlavní železniční trati 35 km od hranic s Polskem.

starosta Mgr. Vladimír Žák
místostarosta Jiří Smrkal
561 31 Tatenice 86
tel.: 465 381 230
web: www.tatenice.cz
e-mail: ou@tatenice.cz

Trpík

Dříve také Türpes. Obec se nachází 10 km na jihozápad od města Lanškroun. Nejstarší písemný záznam o obci je z roku 1307.
Je nejmenší samosprávná obec na okrese Ústí nad Orlicí, trvale v ní bydlí 69 obyvatel ve 24 domech.

starosta Jiří Šebrle
místostarosta Jiří Krejsar
563 01 Trpík 55
tel.: 465 394 266
web: https://www.trpik.cz/
e-mail: trpik@sendme.cz

Výprachtice

Dříve také Weipersdorf. Základní statistické údaje k 1. 3. 2001 : počet obyvatel 958 ve 234 trvale obydlených domech, katastrální výměra 597 ha. V obci je samostatný obecní úřad. Poloha: 48o 58 severní šířky, 16o 40 východní délky, nadmořská výška 587 m. Skládá se ze tří částí: Výprachtice, Koburk a Valteřice. Obec se nachází v podhůří Orlických hor při horním toku řeky Moravská Sázava, v nadmořské výšce 500 – 795 m.

starosta Luděk Skalický DiS.
místostarosta JUDr. Miroslav Stejskal
561 34 Výprachtice 3
tel.: 465 391 132
web: www.obec-vyprachtice.cz
e-mail: referent@obec-vyprachtice.cz

Žichlínek

Původně německá obec (název pochází ze slova Sichling = snop), 4km od Lanškrouna. Kostel sv. Jana Křtitele z 1. poloviny 18. století, fara z r. 1769, Památný strom – lípa srdčitá s obvodem kmene 6,7 m.
Obec Žichlínek se rozkládá podél toku Moravské Sázavy 4 km jižně od Lanškrouna. První zmínka o Žichlínku (Sichlingsdorf) pochází z darovací listiny Václava II. z roku 1304, jíž věnoval celé Lanškrounsko Zbraslavskému klášteru.

starosta Radovan Filip
místostarosta Ing. Ladislav Skalický
563 01 Žichlínek 3
tel.: 465 324 552
web: www.zichlinek.eu
e-mail: obec@zichlinek.eu

Back to top

Skip to content