Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Původně Československý svaz mládeže založený v 50tých letech minulého století. Dochované zápisy o činnosti svazu pocházejí z roku 1960 a jsou ukončeny v říjnu roku 1968. Členové svazu vyvíjeli po celá léta různorodou aktivitu: brigády v JZD, v obci, sázení stromků, pořádání zábavných akcí pro děti, plesy pro dospělé, májové oslavy, sběr železa, různé besedy a přednášky, táboráky, společné stanování, výlety.
Novodobější éra Svazu mládeže začíná svoji kroniku v roce 1974 a programová náplň je obdobná jako v letech minulých. Poslední velká akce byl sraz bývalých svazáků konaný dne 13. 3. 2004 v Národním domě.

Back to top

Skip to content