Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

byl založen v r. 2000 počtem 16 důchodců. Předsedou byl zvolen pan Josef Štěpánek. Do r. 2004 se počet rozrostl na 60 členů. V obci se každoročně pořádá “Májové setkání“, na které jsou zváni senioři z okolních obcí. Že tato setkání mají něco do sebe, svědčí o velké účasti u nás i v okolních obcích. Senioři připravují různé scénky pro pobavení; „Školka, My jsme ti Pražáci, Z pohádky do pohádky, Setkání na Mariánské Hoře.“
Mimo tato setkání jezdí důchodci na výlety za poznáním po naší vlasti, pořádají táboráky na Mariánské Hoře apod.
Aktivita přináší určitě všem uspokojení, nové zážitky a radost z možnosti zapojit se do společenského života obce.

Seznam příspěvků

Back to top

Skip to content