Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Návštěva SENÁTU

Ve středu 20. května byl Klub důchodců na výletě v Praze. Senátor Petr Šilar nám umožnil prohlédnout prostory SENÁTU. Počasí nám příliš nepřálo, ale v budově to vůbec nevadilo.
Horní Třešňovec 8.června 2015

Vážený pane senátore,

chceme Vám touto cestou poděkovat za umožnění návštěvy
senátu České republiky.
Na zájezd ve středu  20. května  2015  se všichni účastníci
velmi těšili. Měli jsme  trochu obavy,  aby nedošlo ke zrušení
návštěvy z důvodu  mimořádného jednání  v senátě. K tomu na
štěstí nedošlo a nám nevadilo ani chladnější a pršlavé počasí.
Od příchodu do Valdštejnského paláce jsme prožívali nevšed-
ní,  ale i veselé zážitky  –  například průchod bezpečnostním
rámem.  Zařízení nečekaně pískalo i kvůli sponám na opasku pán-
ských kalhot,  nebo  kvůli drukům na oblečení panů i dam.
Poděkování chceme vyjádřit i paní průvodkyni  –  její
zajímavé,  poutavé  a  příjemné  vyprávění nám dalo nahlédnout do
historie rodu Valdštejnů i navštíveného objektu.

Velmi si vážíme toho,  že jste naší návštěvě věnoval svůj
čas a provedl nás  i  prostorami,  kam běžně návštěvy nechodí.
Také komentář,  kterým  jste  nám  objasnil  chod a průběh
senátních  jednání  s  vtipnými  průpovídkami,  všechny zaujal
i  pobavil.

Určený  čas  uběhl  jako  voda   a  po  krátké  procházce jsme
zavítali  do  restaurace  „U Švejka“,  kde  jsme  poobědvali.
Potom nás čekala  projížďka  autobusem  Prahou s upozorněním na
různé  zajímavosti  a  následovala  cesta  domů.
Z  tohoto  výletu máme  všichni  jedinečné  a  nezapomenutelné
zážitky  a  dojmy.

Ještě  jednou  Vám  velmi  děkujeme,  že  jste  nám  dal  příleži-
tost  i  pomohl  uskutečnit  tuto  výjimečnou  a  krásnou  akci.

Díky  patří  také  Mařence  Barcalové,  Vaší sestře.   Byla
důležitým  zprostředkovatelem  mezi  Vámi  a  naším  klubem,
a  dělala  si  velké  starosti,  aby  všechno  „klaplo“
Pro  vzpomínku  na  tento  den  přikládáme  několik  amatérských
fotografií.

Přejeme  Vám  pevné  zdraví,  hodně  úspěchů  i  dostatek  sil
a  elánu  ve  Vaší  práci  i  v  osobním  životě.

Za  Klub  důchodců  v  Horním  Třešňovci

Jindřiška Faltýsková

IMG_0565IMG_0567IMG_0568IMG_0569IMG_0572IMG_0573IMG_0577IMG_0578IMG_0581IMG_0582IMG_0583IMG_0584IMG_0587IMG_0588IMG_0593IMG_0594IMG_0598IMG_0602IMG_0603IMG_0605IMG_0606IMG_0607IMG_0614IMG_0615IMG_0622IMG_0625IMG_0628IMG_0629IMG_0637IMG_0643IMG_0647IMG_0651IMG_0652IMG_0654IMG_0655IMG_0657IMG_0659IMG_0666IMG_0669IMG_0670IMG_0673IMG_0674IMG_0682IMG_0683IMG_0684IMG_0687IMG_0688IMG_0690IMG_0691IMG_0692IMG_0694IMG_0700IMG_0701IMG_0702IMG_0704IMG_0706IMG_0707IMG_0708IMG_0709IMG_0710

Back to top

Skip to content