Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Městské muzeum Lanškroun

Zámek 1, nám. Al.Jiráska, 563 01 Lanškroun
Tel.: 465 324 328
E-mail: muzeum@lanskrounsko.cz

Kulturní centrum Lanškroun

nám Al. Jiráska 1, 563 01 Lanškroun
Tel.: 465 324 753
E-mail: kc@ow.cz

Kino Lanškroun (i videopůjčovna)

T. G. Masaryka 3, 563 01 Lanškroun
Tel.: 465 324 662
E-mail: kino@lanskroun.cz

Městská knihovna a čítárna v Lanškrouně

nám. A. Jiráska 142, 563 01 Lanškroun
Tel.: 465 322 708
E-mail: mkn@ow.cz
Web: www.knihovna-lanskroun.cz

Dům dětí a mládeže Lanškroun

Vančurova 46, 563 01 Lanškroun
Tel.: 465 322 515
E-mail: ddm-lan@lanskrounsko.cz
Web: www.lanskrounsko.cz/ddm

LISTY Lanškrounska

čtrnáctideník regionu
vydává za podpory Městského úřadu v Lanškrouně TG TISK s.r.o. Adresa: 5. května 1010, 563 01 Lanškroun, tel.: 465 322 270, 605 206 635 tel/fax: 465 322 271. E-mail: redakce@tgtisk.cz Šéfredaktor Mgr. F. Teichmann.

Apollo Club

Dukelská 402, Lanškroun
Tel.: 603 497 265
E-mail: info@apolloclub.cz
Web: www.apolloclub.cz

Back to top

Skip to content