Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Přesné datum vzniku TJ v obci není známo. Začátky se datují hned do prvních dní po 2. sv. válce, kdy místní mládež s kravičkou začala rovnat terén a na vzniklé ploše se scházela, aby si zahrála fotbal. Později se opět začal využívat Národní dům jako tělocvična a začal se hrát i stolní tenis, ve kterém místní hráči získali i četná vítězství. Místní děti se tu jednou týdně scházely, aby si zacvičily nejprve pod vedením Slávky Ježkové, později pak pod vedením Vlaďky Ježkové, která byla také dlouhá léta předsedkyní Sokola. Cvičilo se na hrazdě, skok přes koně, míčové hry… V roce 1976 byla pod vedením Vlaďky nacvičena skladba mladších žákyň na Spartakiádu. Každoročně se pořádal výlet do Sázavského údolí. Po smrti Vlaďky se ujal vedení Sokola Honza Vávra, který společně s Honzou Ježkem, který byl pokladníkem, věnovali svůj volný čas rozvoji stolního tenisu v obci. Zároveň tu mělo a má i velkou tradici cvičení žen v místní základní škole. Po ukončení činnosti obou jmenovaných se stala předsedkyní Sokola Lenka Marková a pokladníkem Jana Motlová. A tak je tomu dodnes. V současné době má Sokol dva oddíly Cvičení žen a Sportovní klub.TJ již po několik let pořádá soutěže v odbíjené, v kopané neregistrovaných a „Ženatí versus svobodní“,ve spolupráci s místní školou a některými složkami se střídají v pořádání akcí pro děti i pro celou veřejnost.

Back to top

Skip to content