Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Strategický plán rozvoje obce

Níže naleznete Strategický plán rozvoje obce Horní Třešňovec, včetně návrhové části a příloh (akční plán a monitoring). Tento dokument pro naši obec zpracovává DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko v rámci dotačního programu „Zlepšení strategického plánování a profesionalizace veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ (Operační program Zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447). Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu na celém území ČR nebude návrhová část Strategického plánu rozvoje obce Horní Třešňovec projednána veřejně, ale celý dokument naleznete v příloze a veřejnost se k němu může vyjádřit do pátku 27. 3. 2020. Vaše připomínky či dotazy můžete zaslat e-mailem starostovi obce Janu Duškovi:  starosta@hornitresnovec.cz či zpracovatelce strategického plánu Mileně Vališové: valisova@dsomsl.cz, případně vhodit do schránky na Obecním úřadě v Horním Třešňovci.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE HORNÍ TŘEŠŇOVEC

Příloha č. 1_Akční plán

Příloha č. 2_Monitoring

Back to top

Skip to content