Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zápis do 1.třídy

Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec,

okres Ústí nad Orlicí, Horní Třešňovec 4, 563 01 Lanškroun

tel: 465 321 582, 736 629 767, e-mail: zsms@hornitresnovec.cz, datová schránka: o9q83d

 

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

na základě opatření MŠMT budou letos zápisy do 1. tříd probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání můžete podat od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020, a to datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou, popř. osobně ve škole.

Výsledky správního řízení budou zveřejněny na webu a budově školy 5. 5. 2020.

Těšíme se, že po ukončení mimořádných opatření uspořádáme pro vaše děti ve škole setkání, při němž se blíže seznámí s prostředím školy i s p. učitelkami.

 

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku:

Pro školní rok 2020/21 byla stanovena tato kritéria, podle kterých budou přednostně žáci přijímáni v tomto pořadí:

  1. Děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu – 5 bodů.
  2. Děti, jejichž starší sourozenec je žákem školy – 2 body.

Ve školním roce 2020/21 přijímáme do 1. ročníku 8 dětí.

 

Informace k odkladu povinné školní docházky:

V případě, že budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, je nutné podat žádost a doložit ji doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

 

 

 

Back to top

Skip to content