Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

byl v 70 až 80-tých letech 20. století hojně zastoupen. V současné době zde ještě pracuje několik členů Českého svazu včelařů, který byl aktivní hlavně v 70tých letech 20.století. Také místní Jednotné zemědělské družstvo obhospodařovalo v té době asi 20 – 25 včelstev. V roce 1971 byla zaznamenána snůška století v produkci medu. Krutou daň si v roce 1979 vybralo tlumení varoázy likvidací včelstev. Mnozí ze starších včelařů již svá včelstva neobnovili a tím začal útlum včelaření v naší obci. V současné době je evidováno 11 včelařů , z toho dva chovají kolem 15ti včelstev, jeden 10, pět 1 – 3 včelstva, tři nemají včelstva žádná. Tyto složky jsou zahrnuty do místních nebo základních organizací v Lanškrouně.

Back to top

Skip to content