Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Slavnostní zakončení roku 2012 v KD.

V pátek 28.12.2012 jsme se sešli u slavnostního oběda a zhodnotili uplynulé období. Byla přednesena zpráva o činnosti klubu. Hosté přednesli zdravici, za kterou děkujeme. Starosta nás seznámil s akcemi, které se budou konat v roce 2013. Poděkování patří všem důchodcům, kteří se zúčastňují všech akcí podle svých možností. Společně jsme si zazpívali a zavzpomínali na uplynulá období a popřáli si vzájemně hodně zdraví a pohody do roku 2013.

Back to top

Skip to content