Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oslava konce roku ve Spolku důchodců.

V Kulturním domě 9. ledna proběhla výroční schůze Spolku důchodců. Nejdříve předsedkyně všem popřála hodně zdraví a přivítala hosty. Následoval oběd, který pro nás připravili manželé Duškovi a Jaruška Šilarová. Následoval program schůze a zdravice hostů. Starosta obce nás seznámil s připravovanými akcemi, které zastupitelstvo hodlá uskutečnit. Následovala volná zábava.

 

 

 

Back to top

Skip to content