Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ukončení roku ve spolku důchodců

Ve čtvrtek 10. ledna 2019 jsme měly slavnostní schůzi na ukončení roku minulého, zhodnocení událostí za celý rok a přípitkem na rok nový. Předsedkyně Jaruška Sontáková přivítala hosty, kteří přispěli zdavicí. Byla přečtena zpráva o hospodaření a činnosti. Starosta obce nás informoval o připravovaných akcích na rok 2019.
Maria Dušková, Jan Dušek a Jaruška Šilarová se postarali o dobrý oběd. S harmonikou a vozembouchem zahráli Karel Melezínek a Zdenek Junek a ostatní přidali písničku. Někteří také napekli cukroví, za každou pomoc všem vřelé díky. Celé odpoledne se neslo  v pohodové náladě až do večerních hodin.

Back to top

Skip to content