Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Beseda v sociálním centru služeb

Je mrazivé odpoledne 12.3.2013. Rozhodly jsme se navštívit oblastní charitu v Lanškrouně. Je to úplně nové zařízení, které se teprve rozjíždí ve svých službách. S možnostmi tohoto centra nás seznámila vedoucí Centra sociálních služeb Eva Ježková, DiS. za což ji vřele děkujeme. Centrum bylo postaveno jako Dům na půli cesty, což je služba určená k dočasnému pobytu mladistvých opouštějících ústavní výchovná zařízení. V současné době se jedná, aby tuto službu mohly využívat i osoby se sníženou soběstačností. V budově je připraveno šest bytů. Dále je zde nizkoprahové zařízení pro osoby bez přístřeší, s možností osobní hygieny. Tříkrálová sbírka rovněž poslouží na materiální dovybavení Centra sociálních služeb Lanškroun.

Centrum poskytuje – šance pro rodinu, charitativní ošetřovatelská služba, charitativní pečovatelská služba, denní stacionář, osobní asistence, domácí hospicová péče a další. Domácí hospicová péče umožňuje těžce nemocnému strávit poslední dny života v kruhu svých blízkých . Vychází z doporučení lékaře a přání a potřeb pacienta i pečující rodiny. Poskytují také občanskou poradnu každému, který není schopen sám situaci zvládnout bez pomoci např. rozvod, otázky kolem bydlení, sociálních dávek. Také je zde půjčovna kompenzačních pomůcek. Vším co jsme se dozvěděly jsme byly mile překvapeny, jak toto centrum pracuje a jaké jsou možnosti.

Back to top

Skip to content