Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Částečná uzavírka silnice – 27.03.-28.07.2023

Stanovuje se dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na silnici III/31117 na pozemkové parcele č. 2532/2 v obci a k. ú. Horní Třešňovec (v km 4,400 – 4,500, mezi domy čp. 71 a čp. 217) z důvodu provádění stavebních prací při realizaci stavby: „Opěrná zeď III/31117 Horní Třešňovec“ dle přiloženého situačního snímku, který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. Přechodné dopravní značení a zařízení bude instalováno ve dnech od 27. 03. 2023 do 28. 07. 2023 a odstraněno ihned po skončení stavebních prací.

Back to top

Skip to content