Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Článek Mysliveckého spolku Třešňovské háje do zimního vydání Hornotřešňovských novin

Vážení čtenáři Hornotřešňoských novin,

za celou redakci našeho časopisu se omlouváme Mysliveckému spolku Třešňovské háje, že nebyl v zimním čísle uveřejněn jejich příspěvek.

Petra Rouhová

Podzim v Mysliveckém spolku Třešňovské háje

Od začátku září jsme začali přikrmovat srnčí zvěř jadrným krmivem (oves). Pro zaječí zvěř máme ve vytipovaných částech honitby zřízeny zaječí krmelce, kde jsou předkládány kromě jadrných i dužnatá krmiva. Od konce žní je přikládána zadina do bažantích zásypů, které jsou v lokalitách, kde se vyskytuje divoká populace bažanta obecného a také koroptve polní. Odlov zvířat a zvěře škodící v myslivosti probíhá celoročně, samozřejmě podle doby lovu jednotlivých druhů zvěře a dle vyhlášek MZe ČR. Celkový přehled ulovené zvěře bude zveřejněn v následujícím článku v příštím roce.

V měsíci listopadu začala hlavní lovecká sezóna společných lovů.  Letos se společné lovy v současné corona-virové situaci mohou konat na základě výjímky ze strany ministerstva zemědělství ČR. Ale i tak je mnoho těchto loveckých akcí zrušeno. My jsme uspořádali společný hon druhou sobotu v listopadu (14.11.)  jen pro naše členy, dle pravidel nařízení vlády ČR platných v tu dobu. Ulovena byla jedna liška, dále 10 zajíců polních, 10 kohoutů bažanta obecného.  Hon byl ukončen výřadem s předáním úlomku lovci (Miroslav Šilar-král honu) za ulovenou lišku.

Týden po honu jsme měli v místním kulturním domě pořádat hlavní společenskou akci „ Poslední leč“ – akce byla zrušena.

Pokud se nic nezmění, poslední naše společná akce v tomto roce bude tradiční hon na Štěpána 26.12.

Děkuji obci Horní Třešňovec za spolupráci a za finanční příspěvek na naši činnost za rok 2020.

Jménem Mysliveckého spolku Třešňovské háje přeji spoluobčanům, čtenářům HT novin radostné Vánoce a nejen do roku 2020 pevné zdraví a vše dobré.

Ondřej Barcal – předseda spolku

 

Back to top

Skip to content