Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Darovací listina „Třešňovecký poklad“

Darovací listna a český překlad listiny č.23 činnost a zpráva o vzdělání a povolání.
Fotky „Třešňoveckého pokladu“ naleznete na http://hasiciht.rajce.idnes.cz/Hornotresnovsky_poklad/

DAROVACÍ  LISTINA

Obdarovaný:

Město Lanškroun
sídlo – náměstí J.M.Marků 12, Vnitřní Město
563 01 Lanškroun
IČO: 279 102
DIČ: CZ00279102

zastoupené v předmětné věci darování sbírkových předmětů do majetku města na základě usnesení rady města č. 299 /2009 ze dne 8. 6. 2009  příspěvkovou organizací:

Městské muzeum Lanškroun
ředitelkou PaedDr. Marií Borkovcovou
sídlo – náměstí A. Jiráska – zámek 1
563 01 Lanškroun
IČO: 00484709

Dárce:

Obec Horní Třešňovec
zastoupená starostou Jiřím Markem st.
Horní Třešňovec 225
563 01 Lanškroun

Potvrzujeme tímto, že Obec Horní Třešňovec zastoupená starostou Jiřím Markem st.  darovala Městskému muzeu Lanškroun tyto předměty:

 • Kravatový odznak, nacistický, politický, 5 ks, 1933 – 1945
 • Odznak s orlicí a s hákovým křížem, 5 ks, 1933 – 1945
 • Odznak  NSDAP s hákovým křížem, 4 ks, 1933 – 1945
 • NS – Frauenschaft (NSDAP) odznak, 2 ks, 1933 – 1945
 • Čepicový odznak říšského válečného spolku ( Reichskriegerbund) s hákovým křížem, 1 ks, 1933 – 1945
 • Manžetový knoflík Deutscher reiche Verband, 1 ks
 • Odznak s politickou nacistickou symbolikou (Národně socialistické péče, Sudetoněmecké strany NSDAP, Národně socialistického, říšského spolku), 6 ks,  1933 – 1945
 • Gumové razítko, úřední dokumentační, cenné psaní, 1 ks,  1933 – 1945

Mince:

 • 9.    5 K  R-U  F. J. I., 2 ks, 1908, 1909
 • 10.  2 K  R-U  F. J. I., 1 ks, 1912
 • 11.  1 K  R-U  F. J. I., 3 ks, 1894, 1895, 1912
 • 12.  5 Marek D Hindenburg, 2 ks,1935, 1936
 • 13.  2 Marek D Hindenburg, 1 ks, 1938

Archiválie:

 • Osobní průkazka Národně socialistické péče (NS – Volkswohlfahrt), župa Sudety,  Horní Třešňovec, Reinharda Schwaba, 3 ks, s údaji vstupu 1. 7. 1942 a vstupu  do NSDAP 1. 12. 1938
 • Osobní průkazka Národně socialistické péče (NS – Volkswohlfahrt), Horní Třešňovec, Marie Schwab (nar. 30. 7. 1911), vstup 1. 8. 1939
 • Členská průkazka Sudetoněmecké strany (SDP), Horní Třešňovec, okres Landskron, Marie Schwab, vstup 20. 5. 1938
 • Členský průkaz NS – NS – Frauenschaft (NSDAP), Marie Schwab, vstup 1. 4. 1939
 • Členská knížka Národně socialistického říšského válečného spolku (Nationalsozialistischer Reichskriegerbund), Josef Schwab (nar. 16. 10. 1877), vstup 1. 7. 1939
 • Prozatímní průkaz (NSDAP) Marie Schwab, 31. 12. 1944 platící jako propustka ve velké příhraniční dopravě
 • Prozatímní průkaz Reinharda Schwaba, pro politického náčelníka pro rasovou politiku platný od 30. 7. 1940, poslední prodloužení do 30. 6. 1945
 • Propustka (5 ks) Protektorát Čechy a Morava 1940, Marie Schwab a Ing. Reinhard Schwab, vystavené Landratem Landskron a NSDAP Sudetenland Grulich
 • Průkaz pojištěnce Ing. Reinharda Schwaba (4. 7. 1919), Ober Johnsdorf 216, vydáno v Ústí nad Labem, 1943
 • Nemocniční řád Sudetoněmecké zaměstnanecké nemocniční pokladny, Ústí nad Labem, 1940
 • Pracovní knížka, vlhkem zničená
 • Průkaz spolku říšské protivzdušné obrany, Marie Schwab, členství od roku 1940, vydaný v Zábřehu na Moravě
 • Průkazka NSDAP Marie Schwab, nar. 30. 7. 1911, Ober Johnsdorf 216, z let 1939 – 1941
 • Průkazka NSDAP – Reinhard Schwab, nar. 4. 7. 1919, Ober Johnsdorf 216, vydaná na roky 1939 – 1941
 • Průkazka NSDAP (nečitelné)  Schwab, nar. 22. 5. 1907, Ober Johnsdorf, od r. 1940 – 1941
 • Potvrzenka NSDAP – Sudetská župa, Richard Schwab, nar. 22. 5. 1907, vydaná 1940
 • Potvrzenka NSDAP – Sudetská župa, Marie Schwab, nar. 30. 7. 1901, vydaná 1939
 • Dodatek k členské průkazce NSDAP Marie Schwab
 • Řidičský průkaz Rienharda Schwaba na nákladní vozy z r. 1937
 • Zbrojní pas Reinharda Schwaba, nar. 4. 7. 1919, vystaveno Landrat Landskron 15. 8. 1944
 • Povolávací rozkaz pro Ing. Rudolfa Rüffuss (nečitelné) č. 11/44 ze dne 4. 8. 1944 platný na jeden rok, vystavený  Landrat Landskron
 • Potvrzení o prodloužení vedení ženské složky NSDAP s fotografií Marie Schwab
 • Povolávací rozkaz pro Reinharda Schwaba 4. 3. 1945 ve 13. hodin do kasáren v Žamberku, výcvik 1 týden, odchod s výzbrojí 4. 3. v 6 hodin ráno od pojišťovny v Dolním Třešňovci, velitel Adolf Meiner, vydáno Deutscher Volkssturm, gan 32, Kreis Grulich
 • List – daň ze mzdy 1944/46, Reinhard Schwab
 • Sudetoněmecká zaměstnanecká nemocniční pokladna, Reinhard Schwab, 28. 6. 1943
 • Stvrzenka o příjmu Reinharda Schwaba z r. 1940
 • Zbrojní pas – poznámka F Reinharda Schwaba z 1. 9. 1943
 • Potvrzení NSDAP – ženské části zaplacení příspěvků – Marie Schwab (2 ks) a 5 útržků o zaplacení příspěvku 1939 – 1941
 • Průkazka zdravotní pojišťovny, Reinhard Schwab, 28. 6. 1943
 • Nabídka na otevření spořícího konta Marie Schwab
 • Potvrzenka o přijetí Reinharda Schwaba do Německé pracovní fronty (Deutsche Arbeitsfront), 1. 8. 1943

Děkujeme za  tyto cenné dary, které obohatí naše sbírky a budou zapsány do přírůstkové knihy pod čísly: 66/2010 – 78/2010 včetně archiválií.

V Lanškrouně dne 20. 10. 2010

………………………………                     ………………………………………

Dárce                                                            Obdarovaný

Český překlad listiny č.23 činnost a zpráva o vzdělání a povolání

Ing. Reinhard Schwab

Horní Třešňovec 216

u Lanškrouna

Činnost a zpráva o vzdělání a povolání (překlad)

Po 5 třídách národní školy a po vykonání přijímacích zkoušek jsem nastoupil do Německého státního reálného gymnázia v Lanškrouně. Navštěvoval jsem zde 5 tříd, poté jsem šel na techniku – odbornou technickou školu  do Bodenbachu (Děčín – Podmokly). Po 5 semestrech (2 a půl roku) studia jsem obdržel způsobilost jako strojní inženýr se specializací na konstrukci automobilů. Během studijního pobytu jsem absolvoval 4 měsíce praxe ve strojírenském a mlynářském průmyslu. Kromě toho jsem navštěvoval odborný učební elektro kurz ve  Schweisenu. Na podzim roku 1939 jsem byl povolán do Wehrmachtu (německé armády) a v prosinci kvůli roční nemoci zase propuštěn. Po propuštění z armádní služby jsem pracoval v podniku svého otce a 28. 6. 1943 jsem byl přeřazen z místa na pracovním úřadě do cihelny v Lanškrouně na pozici inženýra, ve které jsem do dnešních dnů členem osazenstva podniku.

podpis Schwab

Horní Třešňovec, 15. 6. 1944

Back to top

Skip to content