Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Divadlo v Dolní Dobrouči 26.3.2017

PERLA PŘEMYSLOVSKÉ KORUNY v podání herců z Dolní Dobrouče.

Sénář:  Jiří Jakubec     Režie: Kateřina Rýznarová

Slovo autora

Z doby, kdy český národ přežíval pod korunou habsburského císařství, se dochoval věštecký povzdech:“ až bude Anežka Přemyslovna svatořečená, bude lépe…“ Ta doba nastala na podzim 1989 a většina z nás pamatuje na erupci nadšení a víry v budoucnost naší země, kdy svatořečení Anežky stálo na počátku procesu, jemuž historie dala název  “ sametová revoluce“. Brzo jsme ale vychladli, odkaz Anežky se stal pouze námětem úvah historiků a teologů v praktickém životě jsme odsunuli její životní postoje – služba bližnímu, úcta k životu, pokora před duchovním rozměrem života – raději stranou: vyžaduje to příliš odříkání, ta její cesta…

Chtěl jsem tak trochu umazat část dluhu, který vůči svaté Anežce máme. Začal jsem na základě historických pramenů skládat mozaiku pro malé literární pásmo, k recitaci v komorním prostředí. Sesbírané materiály ale přímo vybízely k trochu širší formě sdělení. Nejsem literát a netroufal jsem si na dějově náročné dílo, proto pouze jednotlivé črty ze života svaté Anežky. Věřím, že výkon herců rozvrství určitou dějovou plochost a aktéři podají hru tak, abyste se vy, diváci, dobře bavili a odnesli si domů možná trochu rozšířené povědomí o historických reáliích a o duchovním světě svaté Anežky. A pokud tato hra bude podnětem k hlubšímu zájmu o odkaz této opomíjené, ale přesto velké postavě našeho národa, budou splněny ambice, které jsem při psaní hry sledoval.

Děkuji své ženě, svým dcerám a všem hercům, kteří mi věřili.

Jiří Jakubec

IMG_0056IMG_0057IMG_0058

Back to top

Skip to content