Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dopis pro občany Horního Třešňovce

Vážení spoluobčané,

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, jehož je obec Horní Třešňovec členem, uspěl se žádostí o poskytnutí dotace na projekt nakládání s bioodpady. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí ČR. Předmětem dotace je pořízení 170 ks kompostérů o objemu 900 l (foto a technická specifikace -viz druhá strana) a jednoho kusu štěpkovače větví do průměru 10 cm.

Cílem projektu je zvýšení separace bioodpadů, tedy snížení objemu směsného komunálního odpadu, který je prostřednictvím sběrného vozu odvážen na skládku.

Kompostéry budou poskytovány obyvatelům obce Horních Třešňovec zdarma na podkladě smlouvy o výpůjčce. Žadatelé budou muset prokázat, že obhospodařují pozemek (zahradu) v obci, ze kterého vzniká bioodpad. Ideální velikost pozemku pro tento typ kompostéru je cca 1000 m2. Právní vztah k pozemku prokáží výpisem z listu vlastnictví. V případě, že to nebude možné, čestným prohlášením. Po ukončení udržitelnosti projektu (5 let po ukončení projektu) přejde kompostér bezúplatně do vlastnictví žadatele. Je nezbytné, aby žadatel dodržoval jedinou podmínku, a to umístění a provozování kompostérů na uvedeném pozemku po stanovenou dobu 5-ti let. V případě, že zmíněnou povinnost nesplní, ponese odpovědnost za její porušení.

Kompostér bude žadateli přidělen na podkladě jeho žádosti po splnění výše uvedených podmínek (předložení dokladů) a podpisu „Smlouvy o výpůjčce a darování kompostéru“. Přednostně budou uspokojeny osoby s trvalým pobytem na území obce. Dalším pomocným kritériem bude velikost pozemku. Na jedno číslo popisné připadne maximálně jeden kompostér. Přidělení kompostéru není nárokové. Konečné rozhodnutí o přidělení kompostéru je ve výhradní pravomoci orgánů Mikroergionu Severo-Lanškrounsko.

V měsíci říjnu 2014 bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele kompostérů a byla podepsána kupní smlouva na jejich dodávku. Bližší termín předání kompostérů obyvatelům bude upřesněn, předpokládáme, že k němu dojde nejdéle do konce března 2015.

Vzhledem k tomu, že množství kompostérů je omezené počtem 170 ks, prosíme zájemce o předložení žádosti, pokud možno co nejdříve. Vaše žádosti přijímáme, včetně požadovaných materiálů, na obecním úřadě v úředních hodinách od 15. ledna 2015 do 27. února 2015. Přílohou žádosti musí být výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnictví pozemku – zahrady nebo čestné prohlášení, které si můžete stáhnout na webových stránkách obce nebo vyzvednout na obecním úřadu.

Za obec Horní Třešňovec                                                                     Za Mikroregion Severo-Lanškrounsko

 

Jan Dušek                                                                                                 Petr Helekal

starosta                                                                                                              předseda

 

KOMPOSTÉR PROFI 900

Charakteristika: image001

 • objem 900 l
 • dostatečný počet bočních větracích otvorů pro cirkulaci vzduchu a vlhkosti
 • spodní boční dvířka na vybírání kompostu
 • vrchní dvířka na patentech pro pohodlné plnění kompostéru s uzavíratelným víkem s možností zajištění proti samovolnému otevření
 • vyrobeno z recyklovaného vysokohustotního polyetylénu HDPE, odolný UV záření
 • spodní dvířka pro snadné vyjímání kompostu ze všech stran kompostéru (otvor velikosti 70 x 30 cm)
 • jednoduchá montáž a demontáž
 • dodáváno bez dna
 • barva zelená
 • hmotnost 25,5 kg
 • výška 95 cm
 • základna šestihran, průměr 132 cm, kónický tvar
 • instruktážní video:http://www.youtube.com/watch?v=mHYkzqH21jI

 

Potřebné dokumenty si můžete stáhnout na níže uvedených odkazech:

Dopis pro občany Horního Třešňovce (staženo 352× ) Čestné prohlášení pozemek (staženo 373× )

Back to top

Skip to content