Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hasičské 3 v 1 podruhé

Opět po třech letech se nám sešly tři brigády na jeden víkend. Začalo se v pátek – od 16:30 se započalo s jarním úklidem hasičárny a jejího okolí, druhá parta vyrazila sbírat staré železo. To se jim podařilo v poměrně krátkém čase, takže se i oni zapojili do úklidu. V sobotu brigády pokračovaly. Sraz byl už v 8 hodin ráno u hasičárny, kde jsme se opěr rozdělili na dvě party. Ta první ještě jednou projela celou vesnici a posbírala zbytek železného šrotu, druhá, početnější šla do obecního lesa sázet stromky. Protože bylo v tu dobu v obci více příslušníků Policie, než obvykle, vydali jsme se sázet pěšky. Na polní cestě za vesnicí, jsme si posedali na vůz a dál už pokračovali motorizovaně. Sázely se smrky a buky až takřka u Nepomuk za přísného dohledu hajného pana Mačáta, který s metrem v ruce obcházel sázející a kontroloval, jestli jsou stromky ve správné vzdálenosti od sebe. Počasí bylo nádherné a tak šla práce rychle od ruky. Mezitím za námi přijeli i železáři, takže se stihlo nařezat i dřevo na Floriánka. Po nasázení všech stromků jsme zjistili, že nám jich ještě několik chybí, takže se dovezly dva balíky smrčků – celkem jsme tedy nasázeli 1730 stromků. Následovalo společné opékání párků a špekáčku a společná fotka všech brigádníků. U hasičárny jsme si pak ještě dali kávu, srovnali, dořezali a rozštípali dovezené dřevo a pak jsme se už rozešli domů. Pracovní víkend se vydařil počasím, množstvím odvedené práce i počtem členů sboru, kteří se ho zúčasnili.

Fotky najdete na:  http://hasiciht.rajce.idnes.cz/2012_-_Hasicske_tri_v_jednom

Back to top

Skip to content