Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hlášení termínů prvních sečí 2013

Myslivecké sdružení Třešňovské háje za účelem snížení ztrát na nových srnčatech,
žádá uživatele zemědělských pozemků v honitbě o nahlášení termínů prvních sečí
trvalých travních porostů a pícnin na orné půdě dva dny dopředu.
Termíny seče hlaste na telefonní číslo 724 388 542.

srnčata 2013 (staženo 781× )

Back to top

Skip to content