Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informace k přípravě výstavby optické sítě

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o připravované výstavbě optické sítě elektronických komunikací společnosti Cetin v naší obci.

V nejbližších dnech dostanete informační dopis nebo Vás bude osobně kontaktovat zástupce realizační společnosti Vegacom se žádostí o souhlas s umístěním optické přípojky v jednotlivých bytových čí rodinných domech. Tento souhlas mohou zájemci poslat buď přímo e-mailem na pracovníka Vegacomu uvedeného v dopise nebo přinést na obecní úřad, kde se s námi mohou o využití optické přípojky poradit.

Veškeré náklady spojené s výstavbou optické sítě hradí v plném rozsahu společnost Cetin.

Připojení k optické síti se uskutečňuje za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci programu Národního plánu obnovy.

Obecní úřad tuto mimořádnou nabídku vřele vítá a doporučuje všem našim občanům.

Vážení občané, věříme, že se nám společně podaří optickou sít Cetin v naší obci realizovat a že bude ku prospěchu nás všech.

Pro více informací příkládáme přímý kontakt na pověřeného pracovníka společnosti, viz níže.

Dalibor Kejík   tel.725 822 516

kejik@vegacom.cz

     Nejčastější dotazy:

 • Zaplatíme něco za ukončení optického vlákna v naší nemovitosti?
  Ne, zakončení optického vlákna ve Vaší nemovitosti hradí v plné výši společnost Cetin
 • Zavazuji se podepsáním Vámi poslaného souhlasu k využívání služeb?
  Podepsáním souhlasu jen souhlasíte s ukončením optického vlákna ve vaší nemovitosti. (žádná smlouva ani VB)
 • Pokud se nyní rozhodnu moji nemovitost na optickou síť nepřipojit a po čase (např. rok nebo dva) názor změním, bude možné se ještě připojit?
  Bohužel většinou ne! Zakončení optického vlákna ve Vaší nemovitosti je podmíněné výkopovými pracemi na ulici před vaším domem. Pokud se rozhodnete připojit dům až později, nebude povolení stavebního úřadu provádět výkopové práce již platné. Tudíž nebude v našich silách Váš dům připojit.
 • Bude se na můj dům nebo pozemek před domem vázat nějaké věcné břemeno?
  Na Váš dům, ani na pozemek před ním, nebude věcné břemeno vedeno.
 • Kde bude optické vlákno ukončeno?

Optické vlákno bude ukončeno podle Vašeho určení (nejčastěji suterén, zádveří, garáž apod.)

 • Musím si přípojku vykopat sám?

Ne, přípojky a veškeré náklady s tím spojené  hradí Cetin (včetně uvedení do původního stavu)

Přehled poskytovatelů

Souhlas s umístěním optické přípojky naleznete níže:

Back to top

Skip to content