Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horní Třešňovec 10.11.2014

Obecní úřad Horní Třešňovec v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Třešňovec, svolaného dosavadním starostou obce Jiřím Markem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:  Obec Horní Třešňovec – zasedací místnost obecního úřadu, Horní Třešňovec č. p. 225
Doba konání:  10. 11. 2014   od 18:00
Navržený
program:
1)     Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele2)     Schválení programu3)     Volba starosty a místostarostya)     určení počtu místostarostů

b)     určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

c)      určení způsobu volby starosty a místostarosty

d)     volba starosty

e)     volba místostarosty

4)     Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)     určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)     volba předsedy finančního výboru

c)      volba předsedy kontrolního výboru

d)     volba členů finančního výboru

e)     volba členů kontrolního výboru

5)     Zřízení dalších výborů a komisí

6)     Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

7)     Rozpočtová opatření

8)     Podpisová práva pro nakládání s finančními prostředky

9)     Smlouvy

10) Zpráva o přezkumu hospodaření z 5.11.2014

11) Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V Horním Třešňovci, dne 30.10.2014

Jiří Marek

dosavadní starosta obce Horní Třešňovec

 

Back to top

Skip to content