Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informace společnosti VAK Jablonné nad Orlicí a.s. k přepojení nemovitostí na splaškovou kanalizaci v Horním Třešňovci

Vážení odběratelé,

 

v obci Horní Třešňovec, kde se nachází i Vaše nemovitost, je stavebně dokončena a 16. 12. 2021 byla zkolaudována stavba nové veřejné kanalizace, a to včetně již vysazených kanalizačních odboček pro Vaše budoucí kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem. Vyvedením odboček pro kanalizační přípojky mimo těleso komunikace byl splněn základní předpoklad k napojení i Vaší nemovitosti na tuto novou veřejnou kanalizaci.

 

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., zpracováním projektových dokumentací pro všechny nemovitosti v dosahu nové veřejné kanalizace za Vás projekčně vyřešila problematiku odkanalizování i Vaší nemovitosti do veřejné kanalizace, tj. vč. zajištění územního souhlasu pro kanalizační přípojku. Veškeré náklady na vypracování projektů pro kanalizační přípojky, které činily cca 4 500 Kč bez DPH/přípojku za Vás uhradila obec Horní Třešňovec a společně s VAKEM tímto připravila podmínky pro jejich vlastní realizaci.

Dle ustanovení § 3 odst. 2 a 3 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění, je vlastníkem kanalizační přípojky vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci. Pořízení této přípojky včetně projektu je tedy výhradně na vlastníkovi pozemku či stavby. Zajištěním hromadného územního souhlasu, jehož součástí je i Vaše kanalizační přípojka, za Vás obec Horní Třešňovecvyřešila problematiku administrace povolení přípojky z pohledu stavebního zákona a z důvodu snahy o zajištění maximálního a rychlého napojení všech nemovitostí na veřejnou kanalizaci Vám toto povolení ke stavbě přípojky poskytne.

 

  • Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Vám realizaci kanalizační přípojky může zajistit. Realizace by byla za úplatu a za předem dohodnutou cenu. Pokud budete reagovat operativně a kanalizační přípojku zrealizujete (popř. uzavřete s jejím zhotovitelem písemnou smlouvu na provedení přípojky) již do 30. 6. 2022, pak Vám po dohodě s obcí Horní Třešňovec tuto projektovou dokumentaci s povolením (s územním souhlasem) pro přípojku poskytneme jako bonus bezplatně. Dále Vám nabízíme i bezplatnou návštěvu našeho technika a následné vypracování cenové nabídky na realizaci této kanalizační přípojky. Pokud budete současně se zřízením nové kanalizační přípojky odpojovat (rušit) žumpu nebo septik, likvidaci jeho obsahu pro Vás zajistíme také bezplatně. Odběratel si uhradí pouze náklady na manipulaci s čerpáním a dopravou na ČOV Lanškroun. Tato nabídka je také časově omezena do termínu 30. 6. 2022, ve kterém bychom rádi zrealizovali většinu přípojek pro odvedení odpadních vod z nemovitostí, které se nachází v dosahu nově vybudovaných kanalizačních stok.

 

  • Do nové kanalizace je možno napojit a vypouštět jen znečištěné splaškové vody z domácností, nikoliv vody dešťové ze střech rodinných domů a nemovitostí, okapů a odvodnění povrchových vod kolem rodinných domů.

 

  • Případné dotazy ohledně kanalizace, kanalizačních přípojek a vypracování cenové nabídky pro zhotovení Vaší kanalizační přípojky Vám zodpoví: Radek Martinák, tel.: 724 709 542.

 

 

S pozdravem

 

Radek Martinák – vedoucí provozu kanalizace a ČOV Lanškroun

Back to top

Skip to content