Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřská škola Horní Čermná

Rada obce Horní Čermná v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje

 

konkurs
na pracovní místo ředitele/ředitelky
Mateřská škola, Horní Čermná, okres Ústí n. Orlicí

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo – 1. srpen 2015

Požadavky:

– odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu
s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
– znalost školských předpisů a školské problematiky
– občanská a morální bezúhonnost
– dobrý zdravotní stav
– organizační a řídící schopnosti

K přihlášce přiložte:

– úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
– strukturovaný životopis v českém jazyce
– koncepce dalšího rozvoje mateřské školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce
– výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
– lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele/ředitelky mateřské školy (ne starší 2 měsíců)
– písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 19.6. 2015 do 14:00 hod na adresu:

Obec Horní Čermná, Horní Čermná 1, 561 56 Horní Čermná

Obálku označte heslem
„KONKURS“ –„ (Mateřská škola, Horní Čermná, okres Ústí n. Orlicí“ )

Výběrové řízení – ředitel/ka MŠ Horní Čermná (staženo 360× )

Back to top

Skip to content