Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

Od 1. 1.2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; desátým dnem se považuje písemnost za doručenou.

Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom nebyl srozuměn. Řízení pokračuje dál!

Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání.

Poškodit takovýmto chováním můžete pouze vlastní osobu.

Osoba s evidovanou adresou trvalého pobytu na adrese ohlašovny si může oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením  vyzvednout v sídle Obecního úřadu v Horním Třešňovci č. p. 225, v kanceláři účetní, a to v pracovní době:

pondělí 7:00 – 11:30 a 12:00 – 16:30
úterý     7:00 – 11:30 a 12:00 – 15:00
středa   7:00 – 11:30 a 12:00 – 16:30
čtvrtek  7:00 – 11:30 a 12:00 – 15:00
pátek    7:00 – 11:30 a 12:00 – 14:30.

Back to top

Skip to content