Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Návrh železničních jízdních řádů

V příloze Vám zasíláme návrhy železničních jízdních řádů pro období 2022/2023, které vydala Správa železnic. Případné připomínky k osobním a spěšným vlakům prosím zasílejte na emailovou adresu: verejnadoprava@pardubickykraj.cz a to do 17. července 2022. Do předmětu zprávy prosím uveďte Připomínky k návrhu JŘ 2022/2023. Na připomínky bude odpovídáno v následujících měsících.

Na níže uvedeném odkazu naleznete veškeré návrhy pro celou ČR:

https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-2023

Upozorňujeme, že se jedná o pracovní verze jízdních řádů, ve kterých může docházet k úpravám na základě připomínek měst, obcí, dopravců či cestující ke změnám. Aktualizovaná verze návrhu jízdního řádu bude vydána v srpnu/září 2022.

Hromadné projednání návrhů jízdních řádů a zaslaných připomínek od letošního roku nebude probíhat. Důvodem je nízký zájem jednotlivých obcí. V případě potřeby se lze domluvit na individuálním jednání.

S přáním hezkého dne

Ing. Patrik Benna

oddělení dopravní obslužnosti

odbor dopravy a silničního hospodářství

Krajský úřad Pardubického kraje

tel.: 466 026 866

patrik.benna@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

Back to top

Skip to content