Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Návrhy železničních jízdních řádů pro období 2023/2024

V příloze naleznete návrhy železničních jízdních řádů pro období 2023/2024, které vydala Správa železnic. Případné připomínky k osobním a spěšným vlakům prosím zasílejte na emailovou adresu: verejnadoprava@pardubickykraj.cz a to do 9. července 2023. Do předmětu zprávy prosím uveďte Připomínky k návrhu JŘ 2023/2024. Na připomínky bude odpovídáno v následujících měsících.

Na níže uvedeném odkazu naleznete veškeré návrhy pro celou ČR:

Návrh jízdního řádu na rok 2024 – www.spravazeleznic.cz

Upozorňujeme, že se jedná o pracovní verze jízdních řádů, ve kterých může docházet k úpravám na základě připomínek měst, obcí, dopravců či cestující ke změnám. Aktualizovaná verze návrhu jízdního řádu bude vydána v srpnu/září 2023.

S přáním hezkého dne

Ing. Patrik Benna

oddělení dopravní obslužnosti

odbor dopravy a silničního hospodářství

Krajský úřad Pardubického kraje

tel.: 466 026 866

patrik.benna@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

Back to top

Skip to content