Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

OBJEDNÁVKY KOMPOSTÉRŮ O OBJEMU 900 l

OBJEDNÁVKY KOMPOSTÉRŮ O OBJEMU 900 l

Tímto upozorňujeme občany Horního Třešňovce, že v rámci realizace projektu „Mikroregion Severo-Lanškrounsko – nakládání s bioodpady“ si mohou na Obecním úřadě Horní Třešňovec objednat kompostér, který bude spoluobčanům přidělován ZDARMA.

kompostér
Cílem projektu je zvýšení separace bioodpadů, tedy snížení objemu směsného komunálního odpadu, který je prostřednictvím sběrného vozu odvážen na skládku.
Výrobce udává životnost výrobku 20 let.
Vzhledem k tomu, že počet kompostérů je omezen, vyzýváme Vás, abyste objednávku učinili pokud možno co nejdříve.
PŘIDĚLENÍ KOMPOSTÉRU NENÍ PODMÍNĚNO VELIKOSTÍ (VÝMĚROU) POZEMKU !!!
KOMPOSTÉR BUDE MOŽNO PŘIDĚLIT I PŘI VÝMĚŘE POZEMKU MENŠÍ NEŽ 1000 m2.
ZÁROVEŇ NEBUDOU VYŘAZOVÁNY ŽÁDOSTI U ŽADATELŮ, KTEŘÍ MAJÍ VE VLASTVICTVÍ KOMPOSTÉR „DOMÁCÍ“ VÝROBY, PŘÍPADNĚ JIŽ ZAKOUPENÝ KOMPOSTÉR VLASTNÍ NEBO MAJÍ NA ZAHRADĚ ZALOŽEN KOMPOST.
Bližší údaje jsou uvedeny na http://www.hornitresnovec.cz/2015/01/dopis-pro-obcany-horniho-tresnovce/ nebo Vám je poskytneme na obecním úřadě. Termín pro přijímání objednávek byl posunut do 10. března 2015.

Děkujeme za spolupráci.
Jan Dušek

Back to top

Skip to content