Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obnova katastrálního operátu – povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti

Upozornění na povinnost podat daňové přiznání

Vzhledem k tomu, že při obnově katastrálního operátu mohlo dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí (např. změna výměry pozemku nebo parcelních čísel nebo změna poplatníka), jste v tomto případě povinni dle §13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, podat daňové přiznání místně příslušnému finančnímu úřadu v termínu do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, ve kterém uvedete vzniklé změny (tedy rok 2017).

V případě, kdy daňové přiznání podáte po uplynutí termínu k podání nebo nepodáte vůbec, vzniká Vám povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně dle §250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, která činí nejméně 500,- Kč. 

Odkaz na stránky ČÚZK: http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Obnova-katastralniho-operatu-a-povinnosti-vlastnik.aspx

Leták obnova katastrálního operátu a povinnost vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitosti (staženo 142× )

Leták obnova katastrálního operátu a povinnost vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitosti

Back to top

Skip to content